İngilizce Sözler ve Türkçe Anlamları

Sosyal medya ağlarında duygularını dile getirmek isteyen kişiler sıklıkla anlamlı sözlere başvurmaktadır. Yabancı dile ilgi duyan kişiler ise Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlarda fotoğraf altına veya biyografiye yazılabilecek İngilizce sözleri tercih ediyorlar. Özellikle Instagram biyografi sözleri İngilizce olunca daha da dikkat çekiyor. Bu nedenle sizler için anlamlı ve dikkat çekici en güzel İngilizce sözleri bir araya getirdik. İşte en anlamlı İngilizce sözler.

Ayrıca bu içeriğe bakmak isteyebilirsiniz: “Kısa, Anlamlı, Etkileyici: Instagram’da Kullanabileceğiniz En Güzel Biyografi Sözleri”

İngilizce sözler

İngilizce sözler

No reason to stay is a good reason to go. (Kalmak için neden olmaması, gitmek için iyi bir nedendir.)

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. (Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.)

If you want to shine like the sun, first burn like the sun. (Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.)

Everything you can imagine is real. (Hayal edebileceğin her şey gerçektir.)

If opportunity doesn’t knock, buiId a door. (İmkânlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.)

You can do anything, but not everything. (Herhangi bir şeyi yapabilirsin, fakat her şeyi yapamazsın.)

Before you judge me, Make sure that you’re perfect. (Beni yargılamadan önce mükemmel oIduğundan emin ol.)

Accept who you are. UnIess you’re a seriaI kiIIer. (Seri katil olmadan, kim olduğunu kabul et.)

Having one chiId makes you a parent, having two makes you a referee. (Bir çocuğa sahip olmak seni aile yapar, iki çocuk ise hakem.)

A smooth sea never made a skilled sailor. (Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.)

No bees, no honey; no work, no money. (Arı yok, bal yok; iş yok, para yok.)

The future depends on what we do in the present. (Gelecek, şimdiki zamanda ne yaptığımıza bağlıdır.)

Try to be a rainbow in someone’s cloud. (Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalışın.)

I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. (Başarısızlığı kabul edebilirim. Herkes bir şeylerde başarısız olabilir. Fakat denememeyi kabul edemem.)

If your friends don’t make fun of you, they’re not really your friends. (Eğer arkadaşlarınız sizinle eğlenmiyorsa onlar gerçek arkadaş değildir.)

Ayrıca bu içeriğe bakmak isteyebilirsiniz: “İster Sevgiliye İster Dosta: Her Yerde Kullanabileceğiniz Hüzünlü Sözler”

İngilizce Instagram sözleri

İnsta

İşte Instagram’da kullanabileceğiniz en güzel İngilizce sözler…

Time never comes again. (Zaman asla geri gelmez.)

One thing only I know, and that is that I know nothing. (Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir.)

Wealth is the slave of wise man, the master of a fool. (Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir.)

Love is a sweet melody sung by two. (Aşk iki kişi tarafından söylenen tatlı bir melodidir.)

Silence is the most powerful scream. (Sessizlik en güçlü çığlıktır.)

It’s always too early to quit. (Her zaman vazgeçmek için çok erkendir.)

Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still. (Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork.)

Don’t try to be different. Just be good. To be good is different enough. (Farklı olmaya çalışma. Sadece iyi ol. İyi olmak yeterince farklıdır.)

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. (Hayat birinin cesaretine orantılı olarak küçülür veya genişler.)

Everything has beauty, but not everyone sees it. (Her şeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.)

Sometimes you have to travel a long way to find what is near. (Bazen yakın olanı bulmak için uzun bir yolculuk yapmanız gerekir.)

You can do anything, but not everything. (Herhangi bir şeyi yapabilirsin, fakat her şeyi yapamazsın.)

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. (Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.)

People who touch your heart are always with you. (Kalbine dokunan insanlar, daima yanındadır.)

Ayrıca bu içeriğe bakmak isteyebilirsiniz: “WhatsApp’ta Kullanabileceğiniz Her İnsana Hitap Eden Harika Durum Sözleri”

Kısa İngilizce sözler

İngilizce sözler

Hope is the only thing stronger than fear. (Umut, korkudan daha güçlü olan tek şeydir.)

A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. (Limandaki bir gemi güvenlidir, ancak gemiler bunun için yapılmaz.)

Where there is love there is life. (Aşkın olduğu yerde hayat vardır.)

A heart that loves is always young. (Seven bir kalp her zaman gençtir.)

I don’t trust words, I trust actions. (Kelimelere güvenmem, eylemlere güvenirim.)

A mother’s heart is always with her children. (Bir annenin kalbi her zaman çocuğuyla birliktedir.)

Love is the beauty of the soul. (Aşk ruhun güzelliğidir.)

In teaching others we teach ourselves. (Başkalarına öğretmekle biz de öğrenmiş oluruz.)

Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. (Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.)

I know, I haven’t changed but I am not the same. (Değişmediğimi biliyorum ama aynı değilim..)

Always keep smiling. (Her zaman gülümse.)

Life must go on. (Hayat devam etmek zorunda.)

Don’t worry, be happy! (Endişelenme, mutlu ol!)

If life is a journey, I am a traveler. (Eğer hayat bir yolculuksa ben bir gezginim.)

Memories last forever. (Anılar sonsuza kadar sürer.)

Sometimes being stupid is also good. (Bazen aptal olmak da iyidir.)

I will see you in the dark side of the moon. (Seni, ayın karanlık tarafında göreceğim.)

Beautiful minds inspire others. (Güzel akıllar, diğerlerine ilham verir.)

I have nothing to lose, but something to gain. (Kaybedecek bir şeyim yok fakat kazanacak bir şey var.)

Follow your heart and see where you land. (Kalbinizi takip edin ve nereye gideceğini görün.)

İngilizce komik ve eğlenceli sözler

Komik

Don’t drink while driving, you will spill the beer. (Araba kullanırken içki içme, birayı üstüne dökeceksin.)

I’m not fat, I’m just easy to see. (Şişman değilim, sadece kolay görünüyorum.)

Sometimes when I close my eyes, I can’t see. (Bazen gözlerimi kapattığımda, göremiyorum.)

Brain work will cause women to go bald. (Beyinlerini çalıştırmak, kadınlarda kellik yapacaktır.)

He laughs best who laughs last. (Son gülen iyi güler.)

When I read about the evils of drinking, I gave up reading. (İçkinin kötülüklerini okudukça okumayı bıraktım.)

I said no to drugs, but they wouldn’t listen. (Uyuşturuculara hayır dedim ama beni dinlemediler.)

Conscience is a mother in law whose visit never ends. (İnsanın vicdanı, misafirliği hiç bitmeyen bir kayınvalde gibidir.)

I never forget a face, but I’ll make an exception in your case. (Gördüğüm yüzleri hiç unutmam, ama sizin durumunuzda bir istisna yapacağım.)

The best armour is to keep out of range. (En iyi zırh, menzil dışında durmaktır.)

If at first you don’t succeed, destroy all evidence that you tried. (Eğer ilk denemenizde başarısız olmuşsanız, denediğiniz tüm delilleri yok edin.)

It ain’t what they call you, it’s what you answer to. (Size taktıkları isim önemli değil. Önemli olan, sizin hangisine cevap verdiğiniz.)

I do benefits for all religions; I’d hate to blow the hereafter on a technicality. (Hayır işlerimi bütün dinlerde yapmaya özen gösteriyorum; teknik bir mesele yüzünden öteki dünyamı tehlikeye atmak istemem.)

Borrow money from a pessimist; they don’t expect it back. (Ödünç para alacaksan kötümser birisinden al; nasıl olsa parayı geri almayı beklemeyecektir.)

Sometimes you just need some space, to fart. (Bazen sadece boşluğa ihtiyaç duyarsın: osurmak için.)

At Ieast mosquitoes are attracted to me. (Beni en azından sivrisinekler etkiliyor.)

I had a horribIy busy day converting oxygen into carbon dioxide. (Bugün oksijeni karbondioksite çevirmek için aşırı derecede meşgulüm.)

En güzel İngilizce sözler

İngilizce sözler

I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. (Duyarım ve unuturum, görürüm ve hatırlarım, yaparım ve anlarım.)

There is only one happiness in life — to love and to be loved. (Hayatta sadece tek bir mutluluk vardır sevmek ve sevilmek.)

Where there is love there is life. (Aşkın olduğu yerde hayat vardır.)

Friendship often ends in love; but love in friendship, never. (Arkadaşlık genelde aşk ile son bulur; fakat arkadaşlıkta aşk, asla.)

Teachers open the door but you must walk through it yourself. (Öğretmenler kapıyı aralayanlardır ancak içinden kendin geçip gitmelisin.)

You must be the change you wish to see in the world. (Dünyada görmek istediğin değişim sen olmalısın.)

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. (Aklın gerçek kaynağı bilgi değil hayal gücüdür.)

Enjoy the little hings in life, because one day you will look back and realize they were the big things. (Hayatta küçük şeylerin keyfini çıkarın. Çünkü bir gün geriye dönüp bakacak ve aslında büyük şeyler olduğunu fark edeceksiniz.)

You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time. (Her daim dünü düşünüyorsan, daha iyi bir yarına sahip olamazsın.)

A person starts dying when they stop dreaming. (Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar.)

The intensity in your eyes burns my pen as I write. (Bakışlarındaki yoğunluk, ben yazarken kalemimi yakıyor.)

They can kill the dreamer, but they can never kill the dream. (Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla.)

There are no shortcuts to any place worth going. (Gitmeye değer yerler için hiçbir kestirme yol yoktur.)

Age doesn’t always bring wisdom. Sometimes age comes alone. (Yaşlanmak her zaman yanında bilgelik getirmiyor. Bazen de tek başına çıkageliyor.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu