Erzurum’da son 15 yılda 3 bin 382 şirket kuruldu

Erzurum’da son 15 yılda 3 bin 382 şirket kurulumu gerçekleştirildi. En fazla sayıda şirket kurulumu 381 şirketle 2022 yılı olarak kaydedildi. 2009 – 2023 yılları düzeyinde kapanan şirketlerin açılan şirketlere oranı yüzde 15,99 olarak hesaplandı.


TOBB VERİLERİ


TOBB Birikimli Şirket Kurulum verilerine göre Erzurum’da 2009 – 2023 yılları arasında 3 bin 382 şirket, 319 kooperatif ve bin 926 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 15 yıllık kayıtta 682 şirket ve 586 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Süreçte 541 şirket, 394 kooperatif ve bin 761 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.


YILLAR ŞİRKET KURULUM DAĞILIMI


Verilere göre Erzurum’da 2009’da 175, 2010’da 212, 2011’de 216, 2012’de 21, 2013’te 143, 2014’te 135, 2015’te196, 2016’da 202, 2017’de 206, 2018’de 213, 2019’da 181, 2020’de 313, 2021’de 252, 2022’de 381, 2023 yılında ise 345 şirket kuruldu.


YILLARA GÖRE KAPANAN ŞİRKET DAĞILIMI


TOBB verilerine göre Erzurum’da 2009’da 26, 2010’da 24, 2011’de 45, 2012’de 24, 2013’te 38, 2014’te 45, 2015’te 36, 2016’da 37, 2017’de 20, 2018’de 30, 2019’da 32, 2020’de 27, 2021’de 28, 2022’de 45, 2023 yılında ise 84 şirket faaliyetini noktaladı.


YILLARA GÖRE KURULAN KOOPERATİF DAĞILIMI


TOBB verilerine göre Erzurum’da 2009’da 165, 2010’da 139, 2011’de 206, 2012’de 139, 2013’te 177, 2014’te 163, 2015’te 138, 2016’da 125, 2017’de 96, 2018’de 104, 2019’da 56, 2020’de 109, 2021’de 101, 2022’de 105, 2023 yılında ise 103 kooperatif kuruldu.


TOBB 2024 BÜLTENİ


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince hazırlanan Mart ayı Şirket kurulum bülteninde şunlar kaydedildi:


‘2024’ün ilk 3 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azaldı.


2024’ün ilk 3 ayında, 2023’ün ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,2 oranında azalmış olup, kurulan kooperatif sayısı yüzde 0,7 artmıştır.


2024’ün ilk 3 ayında, 2023’ün ilk 3 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 26,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 9,9 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10,2 azalış olmuştur.


YILLIK DEĞİŞİM


Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 azalış oldu.


Mart 2024’te, Mart 2023’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 22,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 47,4 azalmıştır.


Mart 2024’te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 15,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 29,1 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 17,2 azalış olmuştur.


AYLIK DEĞİŞİM


Mart 2023’te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalış oldu.


Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 0,4 azalmıştır.


Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 13,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,5 azalmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 36,5 artış gerçekleşmiştir.


2024 MART AYI GENEL GÖRÜNÜMÜ


Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini kapsamamaktadır. Mart 2024’te 740 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır. Ocak-Mart döneminde 3.948 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.


Mart 2024’te Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.


Mart 2024’te kurulan toplam 9.014 şirket ve kooperatifin yüzde 86,2’si limited şirket, yüzde 11,3’ü anonim şirket, yüzde 2,6’sı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,7’si İstanbul, yüzde 11,3’ü Ankara, yüzde 7,3’ü İzmir’de kurulmuştur.


SERMAYE


Mart 2024’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 22,1 oranında azaldı.


2024 yılında toplam 30.292 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 26.255 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 76,8’ini, 3.335 anonim şirket ise yüzde 23,2’sini oluşturmaktadır. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Şubat ayına göre yüzde 22,1 oranında azalmıştır.


KOOPERATİFLER


Mart 2024’te şirket ve kooperatiflerin 2.963’ü ticaret, 1.235’i imalat ve 1.173’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. 440 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.


Mart 2024’te şirket ve kooperatiflerin 2.963’ü ticaret, 1.235’i imalat ve 1.173’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. Mart 2024’te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 440’ı inşaat, 313’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 121’i imalat sektöründedir.


Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 628’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 259’u imalat, 179’u inşaat sektöründedir.


Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 565’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 200’ü inşaat, 141’i imalat sektöründedir.


KOOPERATİF TÜRLERİ


Mart 2024’te kurulan 231 Kooperatifin 155’i Konut Yapı Kooperatifidir.


Mart 2024’te kurulan 231 Kooperatifin 155’i Konut Yapı Kooperatifi 46’sı İşletme Kooperatifi, 9’u Turizm Geliştirme Kooperatifi olarak kurulmuştur.


ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER


Mart 2024’te 623 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.


Mart 2024’te kurulan 623 yabancı ortak sermayeli şirketin 368’i Türkiye, 33’ü İran, 16’sı Almanya ortaklı olarak kurulmuştur.


Kurulan 623 yabancı ortak sermayeli şirketin 62’si anonim, 561’i limited şirkettir. 2024 yılında kurulan şirketlerin 264’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 99’u İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 97’si İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 64,1’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır. ‘


BOLAT MARKALAŞMANIN ÖNEMİNE VURGU YAPTI


Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Turquality ve Marka Destek Programı ile yaklaşık 377 firmanın 400 markası Bakanlığımız tarafından destekleniyor. Turquality’i marka-inovasyon yoluyla ihracat miktarının katma değerini yükselterek toplam değeri arttırma modeli. Turquality, Türk ürünlerinin dünyada bilinirliğini ve cazibesini arttırma programıdır” dedi.


Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Turquality-Marka Uzmanlık ve Vizyon Programı’nın kapanış törenine katıldı. Bakan Bolat, programda yaptığı konuşmada markalaşmanın ihracata katkısının önemine dikkat çekti. Bakan Bolat, Turquality-Marka Uzmanlık ve Vizyon Programı’nın inovasyon ve markalaşma yoluyla ihracatın katma değerini artırmayı hedeflediğini belirtti.


İhracatın Türkiye için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Bakan Bolat, “İhracat Türkiye açısından olmazsa olmaz bir zorunluluk. İhracatta önemli bir yol kat ettik, ama daha çok yolumuz var. Türkiye’nin bu ihracat yolculuğunda ‘Turquality ve Marka Uzmanlık-Vizyon Programı’ çok önemli bir konumda. Üniversite-sanayi-STK ve biz olmak üzere dörtlü iş birliği modeliyle yapılan bu program örnek bir çalışma” dedi.


“Turquality, Türk ürünlerinin dünyada bilinirliğini ve cazibesini arttırma programıdır”


Programa ilişkin de bilgi veren Bakan Bolat, “Turquality’i marka-inovasyon yoluyla ihracat miktarının katma değerini yükselterek toplam değeri arttırma modeli olarak özetleyebiliriz. Turquality, hizmetlerde, mallarda, ürünlerde yeni büyük markalar geliştirerek Türk ürünlerinin dünyada bilinirliğini ve cazibesini arttırma programıdır. Bu program çok da başarılı olmuştur. Bugüne kadar aşağı yukarı Turquality programına katılan 189 şirketin 205 markası Turquality destek programı tarafından destekleniyor. Turquality genel-geçer bir program değil, çok önemli program. Bir alt programı da Marka Destek Programı. Bunda da 291 firmanın 312 markası desteklenmekte. Bu şekilde Turquality ve Marka Destek Programı ile yaklaşık 377 firmanın 400 markası Bakanlığımız tarafından desteklenmekte” şeklinde konuştu.


Bakan Bolat, dünya ihracatından Türkiye’nin aldığı paya ilişkin de verileri paylaştı. Bolat, “Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2002 yılında dünya mal ihracatındaki payımız yüzde 0,49’du, bu rakam 2023 yılı sonunda yüzde 1,08’e yükseldi. Hizmet ihracatımız ise dünyadaki payımız 2002 yılında 0,89’du 2023 yılı sonunda 1,30’a yükseldi. Bu ülkemiz için başarıdır, bunu daha yukarı taşıma hedefindeyiz. Mal ihracatında 2028 yılında dünyadaki payımızı yüzde 1,30’a, hizmet ihracatı payımızı da yüzde 2’ye yükseltmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


Bakan Bolat, konuşmasının ardından Turquality-Marka Uzmanlık ve Vizyon Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrencilere diplomalarını verdi. Program diploma töreninin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.


 


 


 


 


 


 


 


 


Kaynak: ErzurumGazetesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu