KUDAKA 2020 yılı teknik destek programı açıklandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7/A maddesinde belirtilen başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına ve yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerine destek sağlamak için, 2020 Yılı Teknik Destek Programı açıklandı.

2020 yılı teknik destek programının amacının TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7/A maddesinde belirtilen başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması olduğu belirtildi.

2020 yılı teknik destek programının öncelikleri ise şöyle sıralandı;

Turizmin Geliştirilmesi; İşletmelerin; yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesi, pratik sorunlarının çözüme kavuşturulması, organizasyon performansının artırılması ile yeni iş fırsatlarının ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesine yönelik yönetim danışmanlığı hizmetleri, Turizm sektöründe çalışan yönetici ve personel ile bölgeye gelen ziyaretçilerle doğrudan temas halinde olan insan kaynağına yönelik eğitim programları, Turizm sektörünün yardımcı hizmetlerinde faaliyet gösteren farklı meslek gruplarına yönelik olarak eğitim programları, Turizm sektöründeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkacak insan kaynağı açığına yönelik eğitim ve meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi, Turizm sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle gerçekleştiremedikleri, sektöre yönelik araştırma ve çalışmalar.

TRA 1 düzey 2 Bölgesi’nde et ve süt sektörlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada destekler şöyle sıralandı;

“Sektördeki işletmelere yönelik kurumsallaşma, müşteri ilişkileri yönetimi, e-ticaret ve dijital pazarlama, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması ve toplam kalite yönetimi gibi konularda yönetim danışmanlığı hizmeti, Tarımsal verimliliği arttırıcı uygulamalar, tarımsal atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi, hijyen-sanitasyon, bakım-besleme, sürdürülebilir üretim ve tüketim, enerji tasarrufu/verimliliği, eko-verimlilik (temiz üretim), markalaşma-pazarlama konularında eğitim programları,

Tabii kaynakları çıkaran, işleyen ve katma değerli hale getirerek bunları piyasaya arz eden sektörlerdeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu kurumsallaşma, inovasyon yönetimi, Ar-Ge ve tasarım, müşteri ilişkileri yönetimi, toplam kalite yönetimi, test-analiz, e-ticaret, dış ticaret, dijital pazarlama gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri,

Bölgesel kalkınma açısından önem arz eden konularda yerel aktörlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,

Covid-19 salgın hastalığının halk sağlığı yönünden olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik eğitim, danışmanlık hizmetleri, yeni sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar,

Finansal kaynaklara erişim sağlamak amacıyla proje geliştirmeye yönelik eğitimler.”

2020 yılı teknik destek programı kapsamında yapılabilecek faaliyet türlerinin Eğitim verme, Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, Danışmanlık sağlama, Geçici uzman personel görevlendirme ve Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler olarak açıklanırken, 2020 yılı teknik destek programının bütçesi ve süresi konusunda, “Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 yılı bütçesinden teknik destek faaliyetleri için ayrılan toplam yıllık tutar 1.200.000 TL’dir.

Teknik destek faaliyetleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde ajans uzmanları tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti (KDV Dâhil) 50.000,00 TL’yi aşamaz.

Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmemektedir” ifadelerine yer verildi, 0

2020 yılı teknik destek programına ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7/A maddesinde belirtilen; Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Birlikler, kooperatifler, Sivil toplum kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri, Sanayi siteleri, Serbest bölge işleticileri, Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, Birlik ve kooperatifler, Endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ve kar amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler yararlanabileceği bildirildi.

Teknik Destek Başvuruları yıl boyunca sürekli olarak alınacağı belirtilen açıklamada, “ Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. 2020 yılı için Temmuz- Ağustos döneminden başlanarak, yılsonuna kadar 3 farklı dönem için başvuru alınacaktır. Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir.

Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler, www.kudaka.org.tr ve https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır.

Her bir dönem için destek taleplerinin KAYS üzerinden tamamlanması, onaylanması ve taahhütnamelerin elektronik olarak imzalanması, taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile Ajansa teslim edilmesi ile ilgili son tarih ve saatler aşağıda belirtilmiştir: Başvurular taahhütnamenin teslim edilmesi ile birlikte tamamlanmış olacaktır.” denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu