Erzurum’un ülke kamu hizmet gideri payı arttı

Erzurum’da 2023 Ağustos döneminde kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 23 bin 124 TL olarak bildirildi. Erzurum’un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 13,25, ülke toplamında yüzde 0,51’lik pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 19’uncu sırada yer aldı.


HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 2023 AĞUSTOS VERİLERİ


Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2023 Ağustos dönemi kamu harcamaları verilerini paylaştı. Erzurum’da kamu fonksiyonel harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın ilk yarısında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 15,41, eğitim giderleri yüzde 30,41’lik pay oluşturdu.


ERZURUM AĞUSTOS AYI KAMU HARCAMALARI


Erzurum’da 2,8 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 41,4 milyon TL çevre, 101,6 milyon TL toplum refah ve iskanı, 2,6 milyar TL sağlık, 606,5 milyon TL din ve kültür, 5,2 milyar TL eğitim, 262,9 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 17,3 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.


KUDAKA BÖLGESİ AĞUSTOS AYI KAMU GİDERLERİ


Dönemde KUDAKA İstatistik Bölgesi İllerinde 2,9 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 41,6 milyon TL çevre, 115,2 milyon TL toplum refah ve iskanı, 3,8 milyar TL sağlık, 873,8 milyon TL din ve kültür, 7,4 milyar TL eğitim, 403,0 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 25,1 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.


KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KAMU HARCAMALARI


Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinin oluşturduğu Kuzeydoğu İstatistik Bölgesi İllerinde 4,0 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 60,2 milyon TL çevre, 134,4 milyon TL toplum refah ve iskanı, 6,4 milyar TL sağlık, 1,3 milyar TL din ve kültür, 14,1 milyar TL eğitim, 713,8 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 46,3 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.


DOĞU ANADOLU BÖLGESİ


Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde 10,0 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 222,9 milyon TL çevre, 451,9 milyon toplum refah ve iskanı, 18,6 milyar TL sağlık, 3,4 milyar TL din ve kültür, 38,1 milyar TL eğitim, 1,8 milyar TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 130,8 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.


ÜLKE GENELİ KAMU HARCAMALARI


Türkiye’de 506,3 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 5,3 milyar TL çevre, 40,4 milyar TL toplum refah ve iskanı, 248,1 milyar TL sağlık, 56,7 milyar TL din ve kültür, 441,9 milyar TL eğitim, 808,2 milyar TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 3,3 trilyon TL tutarında kamu harcaması kaydedildi.


ERZURUM 19’UNCU SIRADA


Erzurum kamu harcamalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van’ın ardından ikinci, Ülke iller sıralamasında ise 19’uncu sırayı aldı. Ülkede kamu harcamalarının en yüksek olduğu 20 il;  Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Konya, Adana, Antalya, Mersin, Urfa, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Samsun, Van, Hatay, Trabzon, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir olarak bildirildi.


ERZURUM BÖLGEDE KAMU GİDERİNDE 2’İNCİ


Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde kamu harcaması yüksekliği bakımından 2’inci sırayı aldı. Dönemde Van’da 21,3 milyar, Erzurum’da 17,3 milyar, Elazığ’da 14,4 milyar, Hakkari’de 11,8 milyar, Malatya’da 13,6 milyar, Ağrı’da 8,0 milyar, Bitlis’te 7,1 milyar, Bingöl’de 6,7 milyar, Kars’ta 6,7 milyar, Muş’ta 6,2 milyar, Tunceli’de 5,2 milyar, Erzincan’da 5,5 milyar, Iğdır’da 4,3 milyar, Ardahan’da 2,1 milyar TL tutarında kamu hizmet harcaması yapıldı.


HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE VERİLERİ

Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 51 milyar 270 milyon TL fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerine göre, 2023 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 562,7 milyar TL, bütçe gelirleri 614 milyar TL ve bütçe fazlası 51,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 475,5 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 138,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ağustos ayında 3 milyar 586 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı Ağustos ayında 51 milyar 270 milyon TL fazla verdi. 2022 yılı Ağustos ayında 26 milyar 233 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ağustos ayında 138 milyar 419 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos ayı itibarıyla 562 milyar 686 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 87 milyar 149 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 475 milyar 537 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 5 trilyon 589 milyar 85 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 562 milyar 686 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 302 milyar 343 milyon TL harcama yapıldı.

YILLIK DEĞİŞİM


Ağustos ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,1 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 10,7 iken 2023 yılında yüzde 10,1 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 oranında artarak 475 milyar 537 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 11,2 iken 2023 yılında yüzde 9,6 oldu.

VERGİ GELİRLERİ


Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ağustos ayı itibarıyla 613 milyar 956 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 543 milyar 183 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 63 milyar 461 milyon TL oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ


2022 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri 305 milyar 930 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 100,7 oranında artarak 613 milyar 956 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ağustos ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 12 iken 2023 yılında yüzde 12,5 oldu.

2023 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,8 oranında artarak 543 milyar 183 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 12,4 iken 2023 yılında yüzde 12,7 oldu.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE BÜTÇE 383,4 MİLYAR TL AÇIK VERDİ

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 3 trilyon 382,1 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 998,7 milyar TL ve bütçe açığı 383,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 982 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 16,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde 33 milyar 127 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde 383 milyar 384 milyon TL açık verdi. 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde 207 milyar 121 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde 16 milyar 716 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 3 trilyon 382 milyar 103 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 400 milyar 100 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 2 trilyon 982 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94,9 oranında artarak 3 trilyon 382 milyar 103 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 oranında artarak 2 trilyon 982 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 2 trilyon 998 milyar 719 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 2 trilyon 595 milyar 811 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 336 milyar 509 milyon TL oldu.

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon 768 milyar 320 milyon TL iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 69,6 oranında artarak 2 trilyon 998 milyar 719 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Ağustos dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 oranında artarak 2 trilyon 595 milyar 811 milyon TL oldu.


Kaynak: ErzurumGazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu