Erzurum’da kişi başına 10.0 bin TL kamu harcaması

Erzurum’da bu yılın Nisan döneminde kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 10 bin 54 TL olarak bildirildi. Erzurum’un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 13,33, ülke toplamında yüzde 0,52’lik pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 19’uncu sırada yer aldı.


HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 2022 VERİLERİ


Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2023 Nisan dönemi kamu harcamaları verilerini paylaştı. Erzurum’da kamu fonksiyonel harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın ilk yarısında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 14,90, eğitim giderleri yüzde 32,82’lik pay oluşturdu.


ERZURUM NİSAN AYI KAMU HARCAMALARI


Erzurum’da 1,1 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 16,5 milyon TL çevre, 31,1 milyon TL toplum refah ve iskanı, 1,1 milyar TL sağlık, 265,9 milyon TL din ve kültür, 2,4 milyar TL eğitim, 111,0 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 7,5 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.


KUDAKA BÖLGESİ NİSAN AYI KAMU GİDERLERİ


2022 döneminde KUDAKA İstatistik Bölgesi İllerinde 1,1 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 16,7 milyon TL çevre, 36,5 milyon TL toplum refah ve iskanı, 1,6 milyar TL sağlık, 389,6 milyon TL din ve kültür, 3,4 milyar TL eğitim, 170,2 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 11,0 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.


KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KAMU HARCAMALARI


Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinin oluşturduğu Kuzeydoğu İstatistik Bölgesi İllerinde 1,5 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 25,0 milyon TL çevre, 44,2 milyon TL toplum refah ve iskanı, 2,6 milyar TL sağlık, 597,6 milyon TL din ve kültür, 6,6 milyar TL eğitim, 294,2 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 20,3 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.


DOĞU ANADOLU BÖLGESİ


Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde 3,7 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 93,8 milyon TL çevre, 146,5 milyon toplum refah ve iskanı, 7,7 milyar TL sağlık, 1,4 milyar TL din ve kültür, 17,1 milyar TL eğitim, 708,9 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 56,5 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.


2022 ÜLKE GENELİ KAMU HARCAMALARI


2022 yılında, Türkiye’de 228,6 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 3,0 milyar TL çevre, 19,7 milyar TL toplum refah ve iskanı, 109,7 milyar TL sağlık, 25,2 milyar TL din ve kültür, 201,7 milyar TL eğitim, 357,5 milyar TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 1,4 trilyon TL tutarında kamu harcaması kaydedildi.


ERZURUM 19’UNCU SIRADA


Erzurum kamu harcamalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van’ın ardından ikinci, Ülke iller sıralamasında ise 19’uncu sırayı aldı. Ülkede kamu harcamalarının en yüksek olduğu 20 il;  Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Diyarbakır, Antalya, Mersin, Kayseri, Samsun, Urfa, Kocaeli, Gaziantep, Van, Trabzon, Hatay, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir olarak bildirildi.


ERZURUM BÖLGEDE KAMU GİDERİNDE 2’İNCİ


Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde kamu harcaması yüksekliği bakımından 2’inci sırayı aldı. Dönemde Van’da 8,9 milyar, Erzurum’da 7,5 milyar, Elazığ’da 6,2 milyar, Hakkari’de 5,3 milyar, Malatya’da 5,6 milyar, Ağrı’da 3,5 milyar, Bitlis’te 3,0 milyar, Bingöl’de 2,9 milyar, Kars’ta 2,9 milyar, Muş’ta 2,6 milyar, Tunceli’de 2,3 milyar, Erzincan’da 2,4 milyar, Iğdır’da 1,9 milyar, Ardahan’da 948,6 milyon TL tutarında kamu hizmet harcaması yapıldı.


OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE BÜTÇE AÇIĞI 382,5 MİLYAR LİRA OLDU


Merkezi yönetim bütçesi Nisan ayında 132 milyar 471 milyon TL açık verdi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerine göre, 2023 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 400,4 milyar TL, bütçe gelirleri 268 milyar TL ve bütçe açığı 132,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 365,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 98 milyar TL olarak gerçekleşti.


Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Nisan ayında 50 milyar 167 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Nisan ayında 132 milyar 471 milyon TL açık verdi. 2022 yılı Nisan ayında 31 milyar 33 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2023 yılı Nisan ayında 97 milyar 974 milyon TL faiz dışı açık verildi.


Merkezi yönetim bütçe giderleri Nisan ayı itibarıyla 400 milyar 444 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 34 milyar 497 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 365 milyar 947 milyon TL olarak gerçekleşti.


2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon TL ödenekten Nisan ayında 400 milyar 444 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 214 milyar 281 milyon TL harcama yapıldı. Nisan ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,9 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,6 iken 2023 yılında yüzde 9 oldu.


Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,5 oranında artarak 365 milyar 947 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,8 iken 2023 yılında yüzde 9,4 oldu.


Merkezi yönetim bütçe gelirleri Nisan ayı itibarıyla 267 milyar 973 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 232 milyar 704 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 26 milyar 247 milyon TL oldu.


2022 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri 164 milyar 114 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 63,3 oranında artarak 267 milyar 973 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Nisan ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 6,4 iken 2023 yılında yüzde 7 oldu. 2023 yılı Nisan ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70,8 oranında artarak 232 milyar 704 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 6,2 iken 2023 yılında yüzde 7,3 oldu.


Ocak-Nisan döneminde bütçe açığı 382,5 milyar lira oldu


2023 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 445,2 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 62,7 milyar TL ve bütçe açığı 382,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 310 milyar TL ve faiz dışı açık ise 247,3 milyar TL olarak gerçekleşti.


Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 19 milyar 358 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 382 milyar 496 milyon TL açık verdi. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 84 milyar 615 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 247 milyar 342 milyon TL faiz dışı açık verildi.


Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 1 trilyon 445 milyar 197 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 135 milyar 154 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 310 milyar 42 milyon TL olarak gerçekleşti.


2023 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,9 oranında artarak 1 trilyon 445 milyar 197 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,1 oranında artarak 1 trilyon 310 milyar 42 milyon TL olarak gerçekleşti.


Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 1 trilyon 62 milyar 701 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 863 milyar 739 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 160 milyar 368 milyon TL oldu.


2022 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri 766 milyar 638 milyon TL iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 38,6 oranında artarak 1 trilyon 62 milyar 701 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 oranında artarak 863 milyar 739 milyon TL oldu.


Kaynak: ErzurumGazetesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu