Erzurum 2023’ü lider il olarak kapattı

Erzurum Aralık ayı düzeyinde vergi tahsilatının tahakkuka oranı bakımından yüzde 83,73 olan Türkiye ortalamasını yüzde 87,03’lük tahsilat oranıyla geçti.


Erzurum vergi tahsilatının tahakkuka oranı düzeyinde Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomisi gelişmiş Elazığ, Malatya ve Van illerini geride bırakmayı sürdürdü. İl Aralık’ta da tahakkuk eden vergi yüksekliği kaydında 2’inci, vergi tahsilatı oranında ise ilk sıradaki yerini korudu. Erzurum tahsilat oranında ise birinci oldu.


ERZURUM ARALIK 2023 VERİLERİ


Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2023 Aralık ayı dönemi İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum’da 2023 yılında tahakkuk eden 10 milyar 79 milyon TL tutarındaki verginin 8 milyar 771 milyon TL’lik dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 87,03 olarak gerçekleşti


ERZURUM BÖLGE LİDERİ


Erzurum Aralık ayı vergi tahsilat oranı yüzde 87,03 olarak kaydedildi. İl,  KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Erzurum ilk sırada yer alırken, il tahakkuk eden vergide 2, tahsil edilen vergide 1. sırada yer aldı.


ARALIK AYI TAHSİLAT ORANLARI VE ERZURUM


Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık 2023 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 87,03, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 86,62 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 84,20, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 76,14 oldu.


2023 ARALIK AYI BÖLGESEL TAHAKKUK VERİLERİ VE ERZURUM


DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum’da 10,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 12,7 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 20,6 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 53,1 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum’un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 18,95 olarak aktarıldı


2023 ARALIK AYI BÖLGESEL TAHSİLAT VERİLERİ


2023 diliminde tahsil eden vergi tutarı Erzurum’da 8,7 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 11,0 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 17,4 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 40,4 milyar TL oldu. Erzurum’un tahsil edilen vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 21,65 olarak hesaplandı


ERZURUM 10. SIRADA


Erzurum Vergi tahsilatının tahakkuka oranı yüksekliği kaydına ülke illeri sıralamasında 10’uncu sırayı aldı. Ülkede tahsilat oranının en yüksek olduğu 15 il, Kocaeli, İstanbul,  Zonguldak, Mersin, Çanakkale, Bayburt, Kırşehir, Rize, Samsun, Erzurum, Kastamonu, Yalova, Aksaray, Tunceli, Trabzon olarak bildirildi.


ARALIK AYI BÖLGE İLLERİ TAHSİLAT ORANLARI


Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli’de yüzde 86,14, Kars’ta yüzde 83,54, Erzurum’da yüzde 87,03, Ardahan’da yüzde 72,18, Bingöl’de yüzde 82,78, Muş’ta yüzde 81,28, Erzincan’da yüzde 84,39, Bitlis’te yüzde 77,45, Iğdır’da yüzde 80,95, Ağrı’da yüzde 80,17, Elazığ’da yüzde 78,90, Malatya’da yüzde 60,62, Van’da yüzde 67,64, Hakkari’de yüzde 61,43 olarak açıklandı.


MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ AÇIKLANDI


2022 yılı Aralık ayında 122 milyar 211 milyon TL açık veren merkezi yönetim bütçesinin 2023 yılı Aralık ayında verdiği açık 842 milyar 532 milyon TL oldu. Yılın tamamındaki açık 1,37 trilyon TL olarak gerçekleşti.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 392,5 milyar TL, bütçe gelirleri 549,9 milyar TL ve bütçe açığı 842,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 350,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 800,2 milyar TL olarak gerçekleşti.


2022 yılı Aralık ayında 122 milyar 211 milyon TL açık veren merkezi yönetim bütçesinin 2023 yılı Aralık ayında verdiği açık 842 milyar 532 milyon TL oldu. 2022 yılı Aralık ayında 103 milyar 966 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2023 yılı Aralık ayında 800 milyar 199 milyon TL faiz dışı açık verildi.


Bütçe giderleri


Merkezi yönetim bütçe giderleri Aralık ayı itibarıyla 1 trilyon 392 milyar 477 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 42 milyar 332 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 350 milyar 144 milyon TL olarak gerçekleşti.


2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 5 trilyon 589 milyar 85 milyon TL ödenekten Aralık ayında 1 trilyon 392 milyar 477 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 375 milyar 143 milyon TL harcama yapılmıştır. Aralık ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 271,2 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 13,2 iken 2023 yılında yüzde 24,9 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 278,3 oranında artarak 1 trilyon 350 milyar 144 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 14,3 iken 2023 yılında yüzde 27,3 oldu.


Bütçe gelirleri


Merkezi yönetim bütçe gelirleri Aralık ayı itibarıyla 549 milyar 945 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 440 milyar 911 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 92 milyar 12 milyon TL oldu.


2022 yılı Aralık ayında bütçe gelirleri 252 milyar 931 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 117,4 oranında artarak 549 milyar 945 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Aralık ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 9,9 iken 2023 yılında yüzde 11,2 oldu. 2023 yılı Aralık ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108,3 oranında artarak 440 milyar 911 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 9,7 iken 2023 yılında yüzde 10,3 oldu.


2023 yılı Ocak-Aralık dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri


2023 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 6 trilyon 585,5 milyar TL, bütçe gelirleri 5 trilyon 210,5 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 375 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 5 trilyon 910,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 700,4 milyar TL olarak gerçekleşti.


Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde 142 milyar 660 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 1 trilyon 374 milyar 968 milyon TL açık vermiştir. 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde 168 milyar 243 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 700 milyar 353 milyon TL faiz dışı açık verildi.


Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 6 trilyon 585 milyar 456 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 674 milyar 615 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 5 trilyon 910 milyar 841 milyon TL olarak gerçekleşti.


2023 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 123,8 oranında artarak 6 trilyon 585 milyar 456 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124,6 oranında artarak 5 trilyon 910 milyar 841 milyon TL olarak gerçekleşti.


Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 5 trilyon 210 milyar 488 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 4 trilyon 500 milyar 866 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 596 milyar 279 milyon TL oldu.


2022 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri 2 trilyon 800 milyar 88 milyon TL iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 86,1 oranında artarak 5 trilyon 210 milyar 488 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Aralık dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91,2 oranında artarak 4 trilyon 500 milyar 866 milyon TL oldu.


 


 


 


 


 


 


 


 


Kaynak: ErzurumGazetesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu