Erzurum 2020 GSYH’sı açıklandı

Erzurum’da 2018 yılında 20 milyar 375 milyon393 bin olan Gayri Safi Yurt içi Hasıla yüzde 35’lİk artışla artışla 27 milyar 297 milyon TL’ye yükseldi.


ERZURUM GSYH’Sİ


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Erzurum’da 2020 yılı bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 27 milyar 297 milyon TL olarak kaydedildi. İlde kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 36 bin 436 TL olarak bildirildi. İl GSYH’si 2018’de 20.3, 2019 yılında 23.1 milyar TL oldu.


ERZURUM VERİLERİ


Erzurum’da kişi başına düşen Gayri Safi Yurt içi Hasıla 2020 yılı kaydında 36 bin 436 TL, döviz cinsinden ise 5 bin 176 dolar olarak hesaplandı. Erzurum Bölge illeri içinde kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla düzeyinde 8’inci sırayı aldı. Bölgede kişi başı GSYH’nin en yüksek olduğu il Erzincan olarak kaydedildi.


ERZURUM İL BAZINDA KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA, 2004-2020


 Erzurum’da kişi başı GSYH  2004’te 4 bin 654,  2005’te 5 bin 286, 2006’da 6 bin 79, 2007’de 6 bin 751, 2008’de 7 bin 742, 2009’da 8 bin 100, 2010’da 9 bin 855, 2011’de 10 bin 993, 2012’de 12 bin 520, 2013’te 14 bin 117, 2014’te 15 bin 567, 2015’te 17 bin 834, 2016 yılında 20 bin 629, 2017 yılında 24 bin 127, 2018’de 26 bin 664, 2019 yılında 30 bin 255, 2020’de 36 bin 436 oldu.                                


BÖLGE İLLERİ


2020 yılı bazında kişi başı GSYH Erzincan’da 61.1, Tunceli’de 60.2, Ardahan’da 46.3, Elazığ’da 41.7, Bayburt’ta 38.2, Iğdır’da 38.1, Malatya’da 36.8, Erzurum’da 36.4, Hakkari’de 35.9, Kars’ta 33.7, Bingöl’de 33.2, Muş’ta 28.6, Bitlis’te 27.3, Van’da 22.1 ve Ağrı’da ise 21.3 bin TL olarak değerlendirildi.


KUDAKA BÖLGESİ


2004 -2020 yılları düzeyinde KUDAKA İstatistik Bölgesinde Kişi başına bölgesel gayri safi yurt içi hasıla


2004’te 5 bin 75, 2005’te 5 bin 773, 2006’da 6 bin 676, 2007’de 7 bin 454, 2008’de 8 bin 511, 2009’da 8 bin  923, 2010’da 10 bin 844, 2011’de 12 bin 231, 2012’de 14 bin 111, 2013’te 15 bin  929, 2014’te 17 bin 336, 2015’te 19 bin  265, 2016’da 21 bin 992, 2017’de 25 bin 936, 2018’de 29 bin 616, 2019’da 34 bin 231, 2020 yılında da 41 bin 958 TL olarak bildirildi


TÜİK VERİLERİ


Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı yüzde 30,1 ile İstanbul aldı

2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH‘ye ulaştı ve toplam GSYH‘den yüzde 30,1 pay aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH‘ye ulaştı ve toplam GSYH‘den yüzde 30,1 pay aldı. İstanbul’u, 482 milyar 589 milyon TL ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 306 milyar 713 milyon TL ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 5 milyar 65 milyon TL ile Tunceli, 4 milyar 487 milyon TL ile Ardahan ve 3 milyar 191 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

İLK BEŞ İL


GSYH‘den en yüksek payı alan ilk beş il, 2020 yılında toplam GSYH‘nin yüzde 53,5’ini oluşturdu.

İstanbul, kişi başına GSYH‘de 2020 yılında 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı

Kişi başına GSYH‘de 2020 yılında, İstanbul 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 96 bin 745 TL ile Kocaeli ve 85 bin 396 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 22 bin 104 TL ile Van, 21 bin 357 TL ile Ağrı ve 20 bin 421 TL ile Şanlıurfa son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2020 yılında on dört il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

İstanbul, “tarım, ormancılık, balıkçılık” ve “diğer hizmet faaliyetleri” hariç, tüm faaliyetlerde en yüksek payı aldı

SEKTÖREL VERİLER


GSYH‘yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılında cari fiyatlarla GSYH‘den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç, tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı. Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamı içinde İstanbul’un aldığı pay yüzde 64,4, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 58,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 46,0, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 40,8, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 33,2 olarak gerçekleşti. Konya yüzde 5,9 pay ile tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 içinde ilk sırada yer alırken, Ankara yüzde 41,1 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sırada yer aldı.

İstanbul’un toplam GSYH‘si içinde en yüksek payı yüzde 30,3 ile hizmetler sektörü aldı

İstanbul, 2020 yılında hizmetler sektörü toplamından yüzde 40,8 pay alırken, ilin toplam GSYH‘si içinde hizmetler sektörünün payı yüzde 30,3 olarak gerçekleşti. İstanbul’un toplam GSYH‘si içinde sanayi sektörü yüzde 17,9 pay ile ikinci sırada, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7,3 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİ


Zincirlenmiş hacim endeksiyle GSYH, 63 ilde, bir önceki yıla göre Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdü

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,79 artarken, 63 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2020 yılında en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 15,8 değişim oranı ile Aksaray, yüzde 15,5 ile Ardahan ve yüzde 13,9 ile Çanakkale oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 4,7 değişim oranı ile Nevşehir, yüzde 8,3 ile Muğla ve yüzde 24,3 ile Antalya oldu.

Ankara yüzde 0,59 ile, 2020 yılı Türkiye GSYH büyümesine (yüzde 1,79) en fazla katkı sağlayan il oldu

Yıllık GSYH‘nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 1,79 artışına en fazla katkı veren il yüzde 0,59 ile Ankara oldu. Ankara’yı yüzde 0,21 ile Gaziantep ve yüzde 0,19 ile Kocaeli izledi. Yıllık GSYH büyümesine 2020 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,85 ile Antalya, yüzde 0,11 ile Muğla, yüzde 0,09 ile İstanbul yer aldı.


YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 23,85’E YÜKSELDİ


Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı piyasa katılımcı anketi sonuçlarını paylaştı. 2021 yılı Aralık ayı piyasa katılımcıları anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.


Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,61 iken, bu anket döneminde yüzde 21,39 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşti.


12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ


2021 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 16,73 ihtimalle yüzde 24,00 – 25,99 aralığında, yüzde 16,75 ihtimalle ise yüzde 26,00’dan fazla artış göstereceği öngörüldü.


Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,91’inin beklentilerinin yüzde 22,00 – 23,99 aralığında, yüzde 20,45‘inin beklentilerinin ise yüzde 24,00 – 25,99 aralığında olduğu gözlendi.


24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ


2021 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 24,08 ihtimalle yüzde 11,00 – 12,99 aralığında, yüzde 19,48 ihtimalle ise yüzde 15,00 – 16,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.


Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,83’ünün beklentilerinin yüzde 11,00 – 12,99 aralığında, yüzde 24,39‘unun beklentilerinin ise yüzde 15,00 – 16,99 aralığında olduğu gözlendi.


FAİZ BEKLENTİLERİ


BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,53 iken, bu anket döneminde yüzde 14,93 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 15,25 iken, bu anket döneminde yüzde 14,53 olarak gerçekleşti.


Döviz Kuru Beklentiler


Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 9,98 TL iken, bu anket döneminde 13,77 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,93 TL iken, bu anket döneminde 15,56 TL olarak gerçekleşti.


GSYH büyüme beklentileri


GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,2 iken bu anket döneminde yüzde 9,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.


BAZI BÖLGESEL VERİLER


AKDENİZ BÖLGESİ


Yıllardır Türkiye ekonomisine aldığından fazlasını veren Mersin’de, bu durum 2020 yılında da değişmedi. TÜİK verilerine göre Mersin, 2020’de Türkiye GSYH büyümesine en fazla katkı sağlayan 4’üncü il olurken, 96 milyar 636 milyon lira GSYH değeri ile yüzde 1,9 pay alarak 10’uncu sırada yer aldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçları değerlendirildi. İl düzeyinde GSYH hesaplamalarına göre; 2020 yılında Mersin, 96 milyar 636 milyon lira GSYH değerine ulaştı. Mersin bu değerle yüzde 1,9 pay alarak 10’uncu sırada yer aldı.


Öte yandan, geçen yıl kişi başına GSYH 52 bin 106 lira olan Mersin, bu değerle de 25’inci sırada yer alabildi.


Yıllık GSYH’nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 1,79 artışına en fazla katkı veren iller sıralamasında ise Mersin, 2020 yılı Türkiye GSYH büyümesine yüzde 0,13 ile en fazla katkı veren 4’üncü il oldu.


EGE BÖLGESİ


Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, il bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değeri 57 bin 924 bin TL oldu.


Muğla, 2020 yılında 57 bin 924 TL olan kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri ile 60 bin 525 TL olan Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Muğla, kişi başına GSYH değerinin en yüksek olduğu 17’inci il oldu.


GSYH 57 milyar 457 milyon 931 bin TL oldu. Muğla ilinde 2020 yılında 57 milyar 457 milyon 931 bin TL olan GSYH değeri 5 trilyon 46 milyar 883 milyon 307 bin TL olan Türkiye değerinin yüzde 1,14’ünü oluşturdu.


AYDIN GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILASI İLE TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA KALDI


Aydın’ın 2020 yılında 42 bin 176 TL’lik gayrisafi yurtiçi hasılası ile Türkiye ortalamasının altında kaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı, il bazında gayrisafi yurtiçi hasıla istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri 42 bin 176 TL oldu. Aydın, bu değeri ile 60 bin 525 TL olan Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Aydın ili kişi başına GSYH değerinin en yüksek olduğu 44. il oldu. Kişi başına GSYH’de 2020 yılında, İstanbul 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 96 bin 745 TL ile Kocaeli ve 85 bin 396 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 20 bin 421 TL ile Şanlıurfa, 21 bin 357 TL ile Ağrı ve 22 bin 104 TL ile Van son üç sırada yer aldı.


Aydın’da 2020 yılında 47 milyar 27 milyon 532 bin TL olan GSYH değeri 5 trilyon 46 milyar 883 milyon 307 bin TL olan Türkiye değerinin yüzde 0,93’ünü oluşturdu.


DENİZLİ’DE, KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA DEĞERİ 54 BİN 158 TL OLDU


Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli’de; Kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değeri 54 bin 158 TL oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla İstatistiklerini yayımladı. Denizli’de 2020 yılında 54 bin 158 TL olan kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri ile 60 bin 525 TL olan Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Denizli kişi başına GSYH değerinin en yüksek olduğu 20. il oldu. Kişi başına GSYH’de 2020 yılında, İstanbul 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 96 bin 745 TL ile Kocaeli ve 85 bin 396 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 20 bin 421 TL ile Şanlıurfa, 21 bin 357 TL ile Ağrı ve 22 bin 104 TL ile Van son üç sırada yer aldı.


GSYH 56 milyar 273 milyon 711 bin TL oldu


Denizli 2020 yılında 56 milyar 273 milyon 711 bin TL olan GSYH değeri 5 trilyon 46 milyar 883 milyon 307 bin TL olan Türkiye değerinin yüzde 1,12’sini oluşturdu.


KARADENİZ BÖLGESİ


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’un gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 55 milyar 979 milyon TL’ye ulaştı.


TÜİK, 2020 yılı gayrisafi yurt içi hasıla rakamlarını paylaştı. Verilere göre Türkiye’de gayrisafi yurt içi hasıladan en yüksek payı yüzde 30,1 ile İstanbul aldı. Samsun ise 2020 yılında 55 milyar 979 milyon TL GSYH’ye ulaştı. Bölgedeki diğer illerden Tokat 2020 yılında 19 milyar 629 milyon TL GSYH’ye, Çorum 2020 yılında 20 milyar 254 milyon TL GSYH’ye ve Amasya’da 2020 yılında 14 milyar 99 milyon TL GSYH’ye çıktı. Samsun’da kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla 2004 yılında 5 bin 754 TL iken bu rakam 2019 yılında 34 bin 733 TL, son açıklanan verilere göre ise 41 bin 395 TL’ye ulaştı.


Samsun zincirlenmiş hacim endeksiyle pozitif yönlü katkı veren ilk 15 il arasında yer aldı


İllerin Türkiye 2020 GSYH büyümesine katkısı, zincirlenmiş hacim endeksiyle pozitif yönlü katkı veren ilk 15 il ise sırasıyla Ankara (0,59), Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Konya, Adana, İzmir, Çanakkale (0,09), Tekirdağ, Kayseri, Manisa, Aksaray, Hatay, Samsun (0.05) ve Elazığ oldu.


SAĞLIK HARCAMALARININ GSYH’YE ORANI


Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı 2019 yılında yüzde 4,7 iken, 2020 yılında yüzde 5,0 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise 2019 yılında yüzde 4,4 iken, 2020 yılında yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.


Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam içindeki payı yüzde 16,0 oldu


Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,3 artarak 40 milyar 105 milyon TL’ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2020 yılında yüzde 16,0 olarak gerçekleşti.


Kaynak:ErzurumGazetesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu