Açıköğretim Fakültesi bulunan üniversitelerin yöneticileri YÖK’te düzenlenen toplantıya katıldı

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çelik ve Fakülte Sekreteri Seracettin Karatoprak’tan oluşan heyetin yanı sıra YÖK ve ilgili üniversitelerin yetkilileri katıldı. Toplantıda; Açıköğretim Hizmeti Veren Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Gelir Fazlalarının Yükseköğretim Kurulu Hesabına Aktarılarak Kullanımı ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar görüşüldü.

Söz konusu usul ve esaslar kapsamında; açıköğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumlarının döner sermaye işletmelerinin açıköğretim uygulayan fakültelerine ait alt hesaplarında oluşan gelir fazlalarının, devlet yükseköğretim kurumlarına kaynak aktarmak suretiyle doktoralı bilim insanı ve araştırmacı yetiştirilmesi ve devlet üniversitelerinde bulunan Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda yapılan doktora programlarındaki öğrencilere burs verilmesi amacıyla, yüzde 80’inin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı muhasebe birimi hesaplarına aktarılması, kullanımı, kayıt ve muhasebeleştirilmesi ile izlenmesi ve denetlenmesine karar verildi.

Yeni yıl itibariyle yürürlüğe girecek olan bu usul ve esasların uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek ve üniversiteler arasında uygulama birliğini sağlanmak amacıyla YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın başkanlığında YÖK ve ilgili üniversitelerin yetkililerinin katıldığı toplantıda ayrıca, Açıköğretim Fakültelerinin gelirlerinden yasal kesintiler düşüldükten sonra geri kalan tutarın en fazla %5’inin ek ödeme olarak dağıtılabileceğine dair yönetmelik hükmünün uygulaması ile ilgili görüşmeler yapıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu