Rüyada Babasını Görmek

Ayrıca bkz: Anne Görmek, Annesini Ölmüş Görmek

Rüyada baba görmek kararlı bir yapının oluşacağına, zor duruma düşebileceğine fakat aklını kullanarak düştüğü durumların içerisinden sıyrılabileceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada babasını görmek tabiri rüyayı gören kişinin, istemediği durumlar ile karşılaşarak maddi ve manevi olarak zor günler  ile karşılaşacağına, maruz kaldığı sıkıntılı durumlar ile başa çıkabilmek amacı ile büyük düşünceler içerisine gireceğine, cesareti ile zekâsını kullanarak çok iyi günler göreceğine ve iyiliğe doğru yürümesi ile, başarılı olunacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada babasını görmek gören kişinin hayat içerisinde hayalleri ve idealleri olduğuna, belirli bir süre içerisine düştüğü sıkıntılardan ötürü hayallerine ve ideallerine karşı hamleler yapamadığına, içinin biraz daha rahatlamasından sonra hayallerine doğru yürüyeceği şeklinde rivayet edilmektedir.

Rüyada Babasını Ölmüş Görmek

Rüyasında tanıdığı mafya babasını ölmüş gören kişi, çalışma ortamından sıkıntı çektiğine ya da çalışmaya başladıktan sonra sıkıntı çekeceğine, aile hayatında zorlukların hâkim olacağına, zorluklar ile başa çıkabilmek için sabır göstereceğine delalettir.

Rüyasında öz babasını ölmüş gören kişi, hayat düzeni yolunda giderken bir anda beklemediği bir şekilde zor anlar yaşayacağına, sorun teşkil eden ve rüyayı gören kişiyi de yakından ilgilendiren sorunların ortaya çıkarak, alacağınız kötü haberle ümitsiz ve zor anlarla başa çıkmak zorunda kalacağınıza delalettir.

Rüyasında üvey babasını ölmüş gören kişi, maddi ve manevi olarak sorunu olmayan veya olmayacak olan bir kişi olduğuna ya da belirli bir çalışma temposuna girdikten sonra, her şey yolunda giderken sağlık sorunu ile karşılaşarak tökezleyeceğinize delalettir. Rüyayı gören kişi sağlık sorunlarından dolayı çalışamayacağına veya yakınınız olan sağlığı bozulmuş kişiden ötürü maddi kayıp içerisine gireceğine delalettir.

Rüyasında eşinin babasını ölmüş gören kişi, aile içerisinde veya ortaklar arasında iş ile ilgili olarak tartışma çıkacağına, insanların her konuda son demlerine gelmesinden ötürü zor günler geçireceğine sürekli tartışma içerisine girilerek parasal sorun yaşanacağına delalettir. Rüyayı gören kişilerin parasal sorun yaşamasına ve yaşanacak olan tartışmalar aile ya da şirkete zarar vereceğine, maddi olarak kayıp yaşanacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Yaşanılan tartışmaları bireysel olarak yaşayarak, şirketi veya aileyi işin içerisine sokmayarak maddi kayıpların önüne geçmenizin mümkün olacağı şeklinde rivayet edilir.

Rüyasında annesinin babasını ölmüş gören kişi, çok sağlıklı olacağına, sağlık probleminin aile içerisine yaşayarak zor günler görüleceğine delalettir. Aile içerisinde yaşanacak hastalık ve sağlık problemi kişiler arası tartışmalara, sinirlerin zayıflaması ile herkes arasında bir ritim bozukluğuna yorumlanmaktadır. Zorluk çekileceğine, dikkat ederek, zorlukların mutsuz bir hayat geçirmenize neden olmasına izin vermemeniz gerekeceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında babasının babasını ölmüş gören kişi, küçüklüğünden bu yana kafasında bir fikir olduğuna, fikirlerine yön verecek maddi ve manevi ortamı bulamadığından ötürü sürekli olarak ertelendiğine, uzun süredir çalıştığına ya da uzun süre çalışarak rahat bir yaşam elde ettikten sonra kafasında olan fikirleri hayat geçirmek için hamleler yapacağına delalettir. Kişinin hayallerine kavuşması, sonucuna önem vermeden isteklerine yön vermesinden ötürü keyif alınacak bir yaşam düzeni içerisine girecektir.

Rüyada Babasını Hasta Görmek

Rüyasında öz babasını hasta gören kişi, yeni bir çalışma ortamına gireceğine ya da var olan çalışma ortamında devam edeceğine, daha çok çalışarak zorluklara karşı göğüs gereceğine ve zorlukların karşılığında oldukça fazla maaş alacağına delalettir. Maaş alma işlemine son vererek, kendi işi olan kişilerin kazançlarına etki eden çalışma düzeni sonrasında çok büyük paralar kazanarak maddi olarak tatmin olacağı şeklinde rivayet edilmektedir.

Rüyasında eşinin babasını hasta gören kişi, iş hayatında yoğun tempo ile çalışacağına, uzun süre çalıştıktan sonra kendi kendine düşünerek hayırsız kazanç mı elde ediyorum diye düşünce içerisine gireceğine delalettir. Kişi helal yollardan para kazansa bile parasının bereketsiz olacağına, kazanılan paranın uzun vadede hayır getirmeyerek anlık olarak harcandığına ve birikim yapamayarak üzüleceği dönem olacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında arkadaşının babasını hasta gören kişi, iyi bir arkadaş çevresi olduğuna ya da zaman ile oluşacağına, arkadaşları içerisine yeni gelecek olan bir kişinin fitne peşinde olacağına , arkadaşlar içerisinde yanlış söylemler belirterek kişilerin rahatsız olmasına neden olacağına delalettir. Kişilerin farklı ortamlar içerisinde elde edeceği statüleri beğenmeyerek arkadaş ortamına, yeni giren kişinin dedikodu yapacağına ve arkadaşlar arası bir tartışma ortamının oluşacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında babasının babasını hasta gören kişi, iş hayatına yakın zaman içerisinde atılacağına ya da iş hayatında olanların büyüme kat etmek istediğinden dolayı yeni yatırımlar içerisine gireceğine, güçlükler ile kazanılan paranın hayrı olmayarak, maddi olarak gerileme yaşanacağına delalettir.

Rüyasında annesinin babasını hasta gören kişi, normal bir çalışan olduğuna ya da olacağına, hayat içerisinde çok başarı odaklı düşünceler içerisine girmediği şeklinde yorumlanmaktadır. Hayat düzeni içerisinde rüyayı gören kişinin beklemediği bir yerden, beklemediği bir anda toplu halde para geleceğine delalettir. Hak ettiği para miras yolu ile veya bağış yolu ile eline geçeceğine, aniden gelen para ile şaşkınlığa uğrayan kişinin bilinçsizce harcama yapacağına, önlem almaz ise para kısa sürede biterek, eski günlerine döneceğine delalettir.

Rüyada Babasını Dövmek

Rüyasında kendi babasını döven kimse, başına bir olay geleceğine, başına gelen olaydan kimseye bahsetmeyeceğine ya da bahsedemeyeceğine, ilerleyen zamanda rüyayı gören kişinin babasından yardım isteyeceğine delalettir. Kişi babasından yardım isterken yüz yüze konuşma yapmayacağına, babasına haber göndereceğine ya da mesaj göndererek bilgi vereceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında eşinin babasını döven kimse, aile ortamına önem veren bir kişi olduğuna, aile içerisinde herkesin dikkatini çekecek ve bilgi olarak önemli bir durum arz eden içeriği aile büyüklerine öncelikli olarak söyleyeceğine ve daha sonra herkese duyurarak sevinçli bir ortam olacağı şeklinde rivayet edilmektedir. Yeni evlenenler için yeni doğacak olan bir bebeğe; bekâr olanlar için evlenme talebine veya işsiz olanlar için iş haberi gibi ortak gaye içeren bir haber olarak yorumlanmaktadır.

Rüyasında mafya babasını döven kişi sevdiğine yaşantısı içerisinde farklı duygular besleyerek hayal dünyası içerisinde yaşayacağına delalettir. Rüyayı gören kişinin hayalleri her şeyden önemli olduğuna, hayalleri uğruna hayatının “tepetaklak” olacağına, zor günler geçirerek maddi ve manevi olarak sıkıntı çekeceğine delalettir. Kişi hayalleri peşinden koşarken çevresini bitireceğine, boş işlerle uğraşarak maddi kayba uğrayacağına ve dönem içerisinde sadece bir arkadaşı kalarak, o arkadaşları ile girdiği zor dönemi atlatacağına delalettir.

Rüyada Babasını Öldürmek

Rüyasında kendi babasını öldüren kişi, akıllı birisi olduğuna akıllı olmasının yanı sıra kurnaz olarak sürekli başarıyı kovaladığına delalettir. Hayat içerisinde kurnaz hareketleri ile her daim bir adım ileride olmayı başarabilen, iyi işlere imza atarak kurnazlığını doğru yolda kullanan bir kişinin güzel günler göreceğini temsil eden bir rüyadır.

Rüyasında eşinin babasını öldüren kişi, çalışkan ve zeki bir insan olduğuna, kişinin düşündüklerini başarması sonucu önün açık olacağına ve hayat içerisinde istediklerini yerine getirerek çok işlere imza atacağına delalettir.

Rüyasında annesinin babasını öldüren kişi, hayat düzeni yerinde olan bir kişinin farklı durumlar ile aniden karşılaşarak, sorunlar ile başa çıkmaya çalışacağına, rüyayı gören kişinin akıllı bir yapısı olarak daha detaylı düşüneceğine delalettir. Rüyayı gören kişinin akıllı olmasından dolayı sorunlar ile bir şekilde başa çıkarak küçük bir tökezlemeden sonra daha çok büyüyerek işlerine devam edeceğine delalettir.

Rüyasında babasının babasını öldüren kişi, cesaretli ve çalışkan bir kişi olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Kişinin farklı olaylar ile yaşantısı içerisinde karşılaşacağına, geniş zaman diliminde hayat gerçekliği hakkında yönlendirme sunan bir rüyadır. Olaylara karşı kişinin tutumunun geleceğine yön vereceğine, sabrını, cesaretini ve çalışkanlığını kullanırsa kişi çok iyi işlere imza atarak güzel günlere göreceği şeklinde rivayet edilmektedir.

Rüyasında arkadaşının babasını öldüren kişi, özünde iyi bir insan olduğuna daha sonra günaha yöneleceğine delalettir. Rüyayı gören kişi çalışkan ve işine gücüne bakan bir kişi olduğuna ya da önceden öyle olduğuna, hayat içerisinde birkaç kötü durum ile veya kötü kişi ile karşılaşarak vurdumduymaz ve kötü yolda olan biri haline dönüştüğüne, günaha batacağına ve yaptığı hareketler pişman olmayarak insanlar ile zor anlaşacağına delalettir.

Rüyada Babasını Tabutta Görmek

Bol kazançlı bir döneme girileceğine, paranın helal para olacağına delalettir.

Rüyada babasını tabutta görmek rüyayı gören kişinin yakın zaman içerisinde ticarete atılacağına, ticaret içerisinde akıllı yatırımlar ve işletmecilik ile parayı helal olarak kazanacağına, bereketli olan para sayesinde manevi olarak mutlu olacağına, maddi olarak tatminkâr olarak keyif alacağına delalettir.

Rüyayı gören kişi, uzun süredir çalıştığı ortamdan ayrılmasından sonra işlerin bu denli açıldığına ya da açılacağına, kabuk değiştirerek yeni bir bakış açısı elde edeceğine delalettir. Zaman içerisinde her işiniz rast giderek, bekar olanlar için hayırlı bir kısmetin olacağına, kısmeti değerlendirerek evlilik yolunda gidilebileceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Babasını Öptüğünü Görmek

Hayırlı bir evlat olduğunuza hayırlı kişiler ile karşılaşacağınıza delalet eder.

Rüyayı gören kişi aile büyüklerine saygı duyduğuna özellikle annesi ile babasına çok hürmet gösterdiğine ve göstermeye devam edeceğine, çocuğu olanların aynı hürmeti çocuklarından görerek saygılı bir aile temellerinin atıldığı şeklinde yorumlanmaktadır.

Babasını Görmek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu