Resmi Gazete’de bugün (5 Ocak Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

5 OCAK 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Şırnak İli, Cizre İlçesine Bağlı Dirsekli, Kurtuluş, Kuştepe ve Çatalköy Köylerinin Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılarak Bağlıları (Mezra) ile Birlikte Cizre Belediyesine Katılmaları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6630)

– 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 24 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (b) ve (c) Bentlerinde Belirtilen Lisanlı Depoculuk Tazmin Fonu Gelir Oranlarının Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi Nezdinde Oluşturulan Teverruk Piyasasında Gerçekleştirilecek İşlemlerde Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6631)

– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Beykoz Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6632)

– Karaman ve Mersin İllerinde Tesis Edilecek Akyel-1 RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6633)

YÖNETMELİKLER

– Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 Tarihli ve E: 2021/35, K: 2022/161 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 5/10/2022 Tarihli ve 2019/35232 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 19/10/2022 Tarihli ve 2019/12075 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 19/10/2022 Tarihli ve 2019/12210 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2022 Tarihli ve 2018/36650 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu