Resmi Gazete’de bugün (25 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (25 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete’de 25 Ocak 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 25 Ocak 2023 tarihli ve 32084 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK – Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER – 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/4)

– Kamu İhale Tebliği (No: 2023/1) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2022 Tarihli ve 2015/18831 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2022 Tarihli ve 2017/39239 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2018/36513 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/9769 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/24604 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu