Mide kanseri neden olur? Mide kanseri belirtileri nelerdir?

Tüm kanserler arasında en sık karşılaşılan 4. kanser olan mide kanseri, midenin herhangi bir bölgesine yerleşen ve genellikle lenf bezleri, karaciğer, akciğer gibi organlara yayılabilen özelliktedir.

Mide kanseri çeşitli nedenlerden dolayı mide mukozasında kötü huylu tümörlerin gelişmesi sonucunda gerçekleşir. Ülkemizde en çok rastlanan kanserler arasında yer alan mide kanseri her yıl dünyada 800 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açmaktadır.

Erkeklerde, kadınlara oranla daha sık rastlanan mide kanseri, son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde erken teşhis edilip, doğru tedavi uygulamaları ile kontrol altına alınabilmektedir. Uzman kontrolü ve doğru beslenme ile mide kanserinden korunmak ve kurtulmak mümkün hale gelmektedir.

MİDE KANSERİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Midede hücrelerin kontrolsüz büyümesini ve çoğalmasını tetikleyip kansere yol açan mekanizma tam olarak bilinmemektedir. Ancak mide kanseri riskini arttıran bazı faktörler olduğu saptanmıştır. Bunlardan biri yaygın bir asemptomatik enfeksiyona ve midede ülserlere sebep olabilen H.pylori bakterisidir. Midenin inflamasyonu olarak tanımlanan gastrit, uzun süren bir anemi tipi olan pernisiyöz anemi ve mide yüzeyinden çıkıntılı yapılar olan polipler bu riski arttırmaktadır. Mide kanseri riskini artıran diğer faktörler aşağıda verilmiştir:

-Sigara içmek

-Fazla kilolu veya obez olmak

-Tütsülenmiş ve tuzlu besinleri fazlaca tüketmek

-Fazla turşu tüketmek

-Düzenli olarak alkol içmek

-Ülser dolayısıyla mide operasyonu geçirmek

-A kan grubu

-Epstein-Barr virüs enfeksiyonu

-Bazı genler

-Kömür, metal, kereste veya kauçuk endüstrisinde çalışmak

-Asbest maruziyeti

-Ailede mide kanseri olan biri olması

-Familyal Adenomatöz Polipozis (FAP), Herediter Nonpolipozis Kolorektal Kanser (HNPCC)-Lynch Sendromu veya Peutz-Jeghers Sendromu’na sahip olmak

Mide kanseri, midedeki hücrelerin genetik materyal olan DNA’sını değişiklikler olmasıyla başlar. Bu değişiklikler sağlıklı hücreler ölürken kanser hücrelerinin çok hızlı bir şekilde bölünmesini ve yaşamasını sağlar. Zamanla kanser hücreleri birleşerek sağlıklı dokuyu yıkar. Böylelikle vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Mide kanseri neden olur? Mide kanseri belirtileri nelerdir? - 1

MİDE KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide kanseri erken dönemde hiçbir belirti vermeyebilir. Mide kanserinin belirtileri arasında ilk göze çarpan hazımsızlık ve şişkinliktir. Etli gıdalara karşı isteksizlik de mide kanseri belirtileri arasındadır. Mide kanserinin ileriki safhalarında ise; karın ağrısı, bulantı, kusma, yemek yedikten sonra şişkinlik, kilo kaybı görülmektedir. Özellikle daha önce benzer şikâyetleri olmayan 40 yaş üstü hastaların hazımsızlık ve kilo kaybını mutlaka önemsemeleri gerekir.

Mide kanseri belirtileri, hastalığı erken evrede yakalamak adına çok önemlidir. Çeşitli sindirim sistemi bozuklukları, mide bölgesinde ağrı ve hazımsızlık şikayetlerini fark eder fark etmez uzman doktor kontrolüne başvurmak, mide kanserini erken evrede yakalamak için çok önemlidir.

Mide kanseri belirtilerini kısaca şöyle sıralayabiliriz.

-Asidite ve geğirme: Mide asidinin yükselmesi ve geğirme sorunu mide kanseri vakalarında çok sık karşılaşılan belirtilendir. Ancak bu şikâyetleri yaşana herkesin mide kanseri olacağı anlamına gelmez.

-Doluluk hissi: Mide kanserinin belirgin belirtilerinden biri de yemek yerken normalden daha erken fazla doymuş hissetmektir. Uzun süren doluluk hissi, kilo kayıplarına neden olabilir.

-Kanama ve yorgunluk: Mide kanseri erken dönemde mide içinde kanamaya neden olabilir. Sürekli kanama da anemiye neden olabilir. Kırmızı kan hücrelerinizin azalması ile birlikte daha soluk görünmeye, nefes nefese kalmaya başlayabilirsiniz. Bazı vakalarda kan kusmak da görülebilir.

-Kan pıhtıları:Mide kanseri olan kişilerde kan pıhtısı olma oranı daha yüksektir. Bu nedenle ani göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bacakların şişmesi durumunda acil olarak kanın pıhtılaşmasını önlemek gerekir. Buru durumda vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmak gerekir.

-Bulantı ve yutma güçlüğü: Mide kanseri belirtileri arasında bulantı ve yutma güçlüğü hissi oldukça önemlidir. Mide kanseri olan kişilerin yarısından fazlasında görülen en belirgin belirtilerden ikisidir. Bu semptomlara mide ya da göğüs kemiğinin altındaki ağrı da eşlik eder.

-İleri evre mide kanseri belirtileri: Mide kanseri ilerlediğinde dışkıda kan görülmesi, batında sıvı olması, iştahsızlık ve kilo kaybı belirtilerle karşılaşılabilir.

Mide kanseri bazen hiçbir belirti vermeden, sinsice ilerleyebilir. Belirtiler geç dönemlerde görüldüğünde, hasta cerrahi müdahale şansını kaybetmiş olabilir. Bu nedenle erken teşhis mide kanseri için çok önemlidir.

MİDE KANSERİ TÜRLERİ NELERDİR?

Mide kanseri %95 oranında midenin iç yüzünü örten glandüler hücrelerden orijin alır. Mide kanseri ilerleyerek mide duvarına ve hatta kan veya lenfatik dolaşıma kadar yayılabilir.

Mide kanseri orijin aldığı hücreye göre adlandırılır. Yaygın olarak görülen bazı mide kanserleri aşağıdaki gibidir:

Adenokarsinoma: En yaygın olan mide kanseri tipidir. Mide iç yüzeyini örten glandüler yapıdan tümör oluşur.

Lenfoma: Bağışıklık sisteminde görev alan lenfosit hücrelerinden köken alır.

Sarkoma: Yağ doku, bağ doku, kas dokusu veya kan damarlarından köken alan kanser tipidir.

Metastatik kanser: Meme kanseri, akciğer kanseri veya melanom gibi diğer kanserlerin mideye yayılması sonucu görülen, primer kanser dokusu midede olmayan kanser tipidir.

Karsinoid tümör, küçük hücreli karsinoma ve skuamöz (yassı) hücreli karsinoma gibi diğer mide kanseri tipleri ise daha nadir görülür.

Mide kanseri neden olur? Mide kanseri belirtileri nelerdir? - 2

MİDE KANSERİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Mide kanserini önlemek için alınabilecek önlemlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

-Sigarayı bırakmak

-Mide ülseri varsa tedavi olmak

-Liften zengin besinlerle sağlıklı bir şekilde beslenmek

-Alkol tüketmemek

-Ağrı kesici ilaçlar ve aspirin gibi ilaçları dikkatli bir şekilde kullanmak

Mide ile ilgili rahatsızlıklarınız fazla ise veya dışkıda kan görmek, hızlı bir şekilde kilo vermek gibi ciddi şikayetleriniz varsa mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman hekimlerden destek almanız önerilir.

MİDE KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Mide kanseri tedavisini belirleyen en önemli etken mide kanseri evreleridir. Mide kanseri evreleri; tümörün boyutuna, lenf noduna yayılıp yayılmadığına, mide dışındaki bir yere yayılıp yayılmadığına göre belirlenir.

Evre 0: Mide iç yüzeyini örten epitel tabakasında sağlıksız ve kanser hücresine dönüşebilecek potansiyelde olan hücrelerin bulunmasıdır. Cerrahi ile midenin bir kısmı veya tamamı alınarak kür sağlanır. Mide ile beraber midenin yakınındaki, vücudumuzda bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf nodları da çıkarılır.

Evre 1: Bu evrede, midede kanser hücresi vardır ve lenf nodlarına yayılmış olabilir. Evre 0’daki gibi cerrahi ile midenin bir kısmı veya tamamı ile beraber yakın bölgedeki lenf nodları alınır. Cerrahiden önce veya sonra tedaviye kemoterapi veya kemoradyoterapi eklenebilir. Cerrahiden önce yapılarak kanserin boyutunun küçülmesi ve cerrahi ile dahat alınmasını sağlarken cerrahiden sonra yapıldığında ise cerrahiden sonra geriye kalan kanser hücrelerini öldürmek için kullanılır. Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmeyi hedefleyen ilaçlardır. Kemoradyoterapi ilaçlara ek olarak radyoterapi ile ışınların yüksek enerjisinden faydalanarak kanser hücrelerini öldürmeyi hedefler.

Evre 2: Kanser, midenin daha derin tabakalarına ve lenf nodlarına yayılmış durumdadır. Evre 1 tedavisine benzer şekilde evre 2’de de esas tedavi cerrahi öncesi veya sonrası kemoradyoterapi ve cerrahiden oluşur.

Evre 3: Kanser, midenin tüm tabakaları ile beraber yakınında bulunan dalak ve kolon gibi organlara da yayılmıştır. Cerrahi ile tüm mide alınır ve kemoterapi verilir. Ancak bu tedavi kesin olarak kür sağlamasa da hastanın semptomlarını ve ağrılarını hafifletir.

Evre 4: Kanser mideye uzak olan beyin, akciğer, karaciğer gibi organlara da yayılmıştır. Kür sağlamak çok daha zordur amaç semptomları hafifletmektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu