MCHC nedir? MCHC yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

MCHC NEDİR?

MCHC, İngilizce “Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration” ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçeye “Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu” olarak çevrilen ifade alyuvarların içinde bulunan hemoglobinin yüzde (%) olarak ortalama miktarını gösterir.

MCV, MCH ve RDW şeklinde kısaltılan diğer alyuvar indeksleri (alt parametreleri) gibi kanımızda bulunan alyuvarların yapısal değişikliğini gösteren bir parametredir.

Kansızlık yani hemoglobin düşüklüğünde, MCHC’nin düşük veya yüksek oluşu kansızlığın tipini belirlemede yardımcı olur.

MCHC NORMAL DEĞERLERİ NEDİR?

MCHC normal değerleri (referans aralıkları) laboratuvara göre değişkenlik göstermekle birlikte, 32 – 36 gram/desilitre (g/dL) veya 320 – 360 gram/litre (g/L) normal olarak kabul edilebilir.

MCHC düşüklüğü, hipokromiye (“hipo-” = düşük, “kromi” = renk) neden olur ve bu da mikroskopta bakıldığında alyuvarları yani kırmızı kan hücrelerini daha solgun hale getirir.

Tersi düşünüldüğünde, artan MCHC, hiperkromi olarak da bilinen kırmızı kan hücrelerinin koyulaşmasına neden olur.

MCHC DÜŞÜKLÜĞÜ NEDEN OLUR?

Tam kan sayımında MCHC düşüklüğü kişileri endişelendiren durumlardan birisidir. MCHC düşüklüğü, hipokromiye veya daha soluk kırmızı kan hücrelerine neden olabilir ve hipokromi anemi belirtisidir.

Bununla birlikte, bu test genellikle testin alındığı zamana (sabah veya akşam), mevsime ve kişiye göre değişkenlik gösterebileceği için, hafif düşüklükler klinik olarak anlamlı olmayabilir.

Klinik olarak anlam ifade edebilmesi için tıbbi özgeçmişinizin, ailede kansızlık olup olmadığının, hemoglobin düzeyinizin, alyuvar sayınızın (RBC = Red blood cell = Eritrosit) ve diğer alyuvar parametreleri olan MCV, MCH, RDW düzeyinizin de bilinmesi gerekir.

MCHC düşüklüğünün başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

-Demir eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi

-Akdeniz anemisi taşıyıcılığı ve akdeniz anemisi hastalığı

-Kronik hastalık anemisi

-Sideroblastik anemi.

MCHC YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?

MCHC yüksekliği, hiperkromiye veya daha koyu renkli kırmızı kan hücrelerine neden olabilir. Bununla birlikte, aynı MCHC düşüklüğünde olduğu gibi, bu test genellikle testin alındığı zamana (sabah veya akşam), mevsime ve kişiye göre değişkenlik gösterebileceği için, hafif yükseklikler klinik olarak anlamlı olmayabilir.

Klinik olarak anlam ifade edebilmesi için tıbbi özgeçmişinizin, ailede kansızlık olup olmadığının, hemoglobin düzeyinizin, alyuvar sayınızın (RBC = Red blood cell = Eritrosit) ve diğer alyuvar parametreleri olan MCV, MCH, RDW düzeyinizin de bilinmesi gerekir.

MCHC yüksekliğinin başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

-Hemolitik anemi: Alyuvarların herhangi bir nedenle parçalanmasına bağlı gelişen kansızlık tipidir.

-Vitamin B12 ve folat eksikliği

-Herediter Sferositoz: Doğuştan gelen bir kansızlık tipidir. Alyuvarların yapısındaki bazı proteinlerin eksikliğine bağlı, alyuvarlar parçalanır, boyutları küçülür ve küre şeklini alır. Alyuvarların küçülmesine bağlı göreceli olarak ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu artar.

MCHC SEVİYESİNİN NORMALE DÖNMESİ İÇİN NELER YAPILMASI GEREKİR?

MCHC değerinin yüksek ya da düşük çıkması durumda hekiminiz size uygun bir tedavi yöntemi oluşturacaktır. Tedavinizin yanında, fazla kafein tüketiminde kaçınmalı, dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir.


…’yi sosyal medyadan takip edin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu