KUDAKA 2022 yılı sektörel yenilikçilik ve istihdam finansman desteği programı proje teklif çağrısına çıktı

Erzurum Güncel- Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan program için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 12 milyon TL olduğu başarılı bulunan başvuru sahiplerinin aracı kurum-Vakıf Katılım Erzurum Şubesi üzerinden ullanacakları 250 bin TL ile 3 milyon TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyetinin Ajans tarafından karşılanacağı bildirildi.
2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programına bölgede faaliyet gösteren kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar ile kooperatifler başvuru yapabilecek. Program çerçevesinde finansman sağlanacak her bir proje için belirlenen asgarî ve azamî bütçe tutarları 250 bin TL ile 3 milyon TL arasında olacak.
Proje başvurularının 31 Ağustos 2022 saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanması ve onaylanması gerektiği belirtildi.
31 Ağustos 2022 saat 23:59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacağı ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacak.
Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 07/09/2022 saat 18.00’e kadar e-imza ile imzalanmasının esas olduğu belirtilen açıklamada, “Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 07/09/2022 saat 18.00’e kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA’ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.”

Kaynak: GazeteGüncel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu