İklime Dirençli Tarım Ağı Projesi – Son Dakika Türkiye Haberleri

Tarımsal üretim, son yıllarda sayısı ve şiddeti artan aşırı hava olayları (kuraklık, sel, dolu, don vb.) nedeniyle çeşitli şekillerde ve giderek artan oranda zarara uğruyor. Ürünün tamamının kaybına, verim düşüklüğüne ya da üretim araçlarının zarar görmesine neden olan bu olaylara karşı alınabilecek önlemlerin, diğer bir deyişle iklimsel değişikliklere uyumu sağlayacak çabaların hızla belirlenmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nca desteklenen, Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM), Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) ve Konya Önder Çiftçi Derneği (KOCD) ortaklığında yürütülen İklime Dirençli Tarım Ağı Projesi ile tarımda iklim değişikliğine uyum alanında çalışmalar yapan sivil toplum, kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversiteler, çiftçi birlikleri ve yerel yönetim temsilcileri bir araya geldi.

Ağ ile bilgi ve deneyimin elde edilmesi, kullanılması ve iletişiminin sağlanması ve aynı zamanda ağ üyesi STK’ların bireysel öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için olanaklar sağlandı. İklime Dirençli Tarım Ağı, iş birliği sağlamak isteyen herkese açık ve büyümeye devam ediyor. Ağın yanı sıra, deneyimlerin paylaşılması için İklimTarım Platformu (www.iklimtarim.org) kuruldu. İklimTarım Platformu’nda tarımda iklim değişikliğinin etkilerine dair yerelden haberler, uyum yöntemlerine yönelik yazılı ve görsel kaynaklar, etkinlik takvimi gibi araçlarla bilgi ve deneyim paylaşılmaya devam ediyor. Ayrıca, Platformda İklimTarım isimli telefon aplikasyonu aracılığıyla kullanıcılar tarafından güncellenen “Türkiye Tarımsal İklim Afet Haritası” da yer alıyor.

İklime Dirençli Tarım Ağı Projesi ile aşırı hava olaylarının en fazla gerçekleştiği 3 ilde korumalı ve iklime dirençli tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi için her ilden 1 pilot projeye hibe desteği verildi. Antalya, Konya ve Şanlıurfa’da hayata geçirilen pilot projelerden elde edilen deneyimleri yaygınlaştırmak ve halkın sürece katılımını sağlamak için bilgi ve farkındalığının artırılması amacıyla İklim ve Tarım isimli belgesel hazırlandı. Bu belgesel ile iklim değişikliği ve tarım alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, çiftçi birlikleri, kamu kurumları, üniversiteler ve araştırma kurumları başta olmak üzere iklim değişikliğinin tarım ile ilişkili geçim kaynaklarını ve gıda güvencesini etkilediği tüm kesimlere ulaşılması hedefleniyor.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE PROJE ORTAKLARI

Doğa Koruma Merkezi: Doğa Koruma Merkezi – kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Doğa Koruma Merkezi’nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Çalışmalarında ‘koruma biyolojisi’ disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM’nin öncelikleri arasındadır. Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası ortaklarının desteği ile Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET): 2016 yılında kurulan Tarım ve Gıda Etiği Derneği’nin amacı; tarım ve gıda sisteminin kapsadığı tüm faaliyetlerde ortaya çıkan etik konular ve sorunlar hakkında etik farkındalık ve duyarlılık gelişmesine katkıda bulunmaktır. Yaptığı çalışmalar doğrultusunda kamu kurumlarının, özel sektör kuruşlarının ve sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı tarım ve gıda etiği alanıyla ilgili kurullara ve karar süreçlerine katkıda bulunmayı ve bunları izlemeyi; ilkeler, normlar, yararlı modeller geliştirmeyi, araştırma yapmayı ve araştırmaları desteklemeyi, uluslararası iş birlikleri kurmayı hedeflemektedir.

Konya Önder Çiftçi Derneği (KOCD): Konya Önder Çiftçi Derneği’nin amacı;  üretimin her aşamasında ilgili konularda çiftçilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, ilgili mevzuatlara uygun tarımsal uygulamaları katılımcı yaklaşımla yapmak ve bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin çiftçilere ulaştırılmasını sağlamaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu