Hınıs’ta Bu Okulun Adı Değişti!

Milli Eğitim Bakanlığının kararı ile Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi,  Özel Program Ve Proje Uygulayan Okullar kapsamında Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu oldu. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında LGS puanına göre 34 öğrenci alacaktır. İlçemiz için hayırlı olsun. Proje Okulları ile ilgili sıkça sorulan sorular aşağıda paylaşılmıştır.

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE OKULLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru-1: Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve programın amacı nedir?

Cevap-1: Fen ve sosyal bilimler programının uygulandığı Anadolu imam hatip liselerinde öğrenciler, yukarıda belirtilen bütün kazanımlara ilave olarak fen bilimleri veya sosyal bilimler alanında altı (6) saat daha fazla ders alabilmekte, fen liselerindeki derslerin müfredatını ve kitaplarını da okuyabilmektedirler. Ayrıca üniversitelerle protokoller yapılarak öğrencilerin akademik öğrenmeleri ile kariyer planlamaları desteklenmektedir. Proje Okullarında ise okullar kendi yöneticilerini ve öğretmenlerini seçebilmektedir. Fen ve Sosyal Bilimler programın amacına gelince;

Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim görüp fen bilimlerine ve sosyal bilimlere ilgi duyan öğrencilerin kabiliyetleri doğrultusunda gelişmelerine destek vermek, rasyonel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek,

Bilim ve medeniyet tarihimizde öne çıkan bilim insanlarını ve düşünürleri tanımalarını, onların hayatları, eserleri ve etkileri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak,

Öğrencilerin fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda daha donanımlı, özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerinin farkında olarak yetişmelerine ve onların yükseköğrenime hazırlanmalarına katkı sağlamaktır.

Soru-2: Öğrenciler Fen Bilimleri alanı ve Sosyal Bilimler alanına ne zaman geçmektedir? Fen Bilimleri alanı ve Sosyal Bilimler alanının ders saatleri nedir?

Cevap-2: Öğrenciler 10. sınıftan itibaren fen bilimleri alanı veya sosyal bilimler alanında ders seçebilmektedir. Bu dersler, öğrencinin devam edeceği alan, öğrencinin ilgi ve istekleri, derslerdeki başarı durumu ve hedeflediği yükseköğretim programı doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenmektedir. Öğrenciler belirledikleri alan doğrultusunda fen veya sosyal bilimler alanı ile ilgili dersleri 10. sınıfta 2 saat, 11. sınıfta 18 saat, 12. sınıfta 20 saat almaktadırlar.

Soru-3: Fen Bilimleri alanında seçilen ve okutulan dersler hangileridir? Fen liselerinden farklı olanlar var mıdır?

Cevap-3: Fen Bilimleri alanında seçilen ve okutulan dersler Fen liseleri ile aynı olup; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilim Tarihi ve Uygulamaları, Matematik Tarihi ve Uygulamaları dersleridir. Fen liselerinde ilave olarak Bilgisayar Bilimi dersi vardır. Fen ve Sosyal Bilimler programlı AİHL’de fen bilimleri alanını seçen öğrenciler, dört yıl boyunca derslerin yanı sıra üniversitelerden akademik destek almakta ve alan akademisyenleri tarafından verilen seminer ve konferanslara katılmaktadır. Ayrıca her yıl için Fen Bilimleri alanında makaleler ve kitaplar okumakta, kulüp çalışmaları yapmaktadırlar. İsteyen öğrenciler Fen liselerinden farklı olarak sözel, eşit ağırlık, ilahiyat ve yabancı dil ağırlıklı dersleri de seçip okuyabilmektedir. Ayrıca okulların farklı bilimsel etkinlikleri ve projeleri de olmaktadır.

Soru-4: Sosyal Bilimleri alanında seçilen ve okutulan dersler hangileridir? Sosyal Bilimler liselerinden farklı olanlar var mıdır?

Cevap-4: Sosyal Bilimleri alanında seçilen ve okutulan dersler; Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Bilim Çalışmaları, İslam Bilim Tarihi, İslam Bilim Tarihi, Osmanlı Türkçesi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersleridir. Sosyal bilimler liselerinde fark olarak Sanat Tarihi dersi okutulmaktadır. Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi dersi ile İslam Kültür ve Medeniyeti dersi programları birbirine çok yakındır. Fen ve sosyal Bilimler programlı AİHL’de sosyal bilimleri alanını seçen öğrenciler, dört yıl boyunca sosyal bilimleri alanındaki derslerin yanı sıra üniversitelerden akademik destek almakta ve alan akademisyenleri tarafından verilen seminer ve konferanslara katılmaktadır. Ayrıca her yıl için Sosyal Bilimler alanında makaleler ve kitaplar okumakta, kulüp çalışmaları yapmaktadırlar. İsteyen öğrenciler Sosyal Bilimler liselerinden farklı olarak sözel, eşit ağırlık, ilahiyat ve yabancı dil ağırlıklı dersleri de seçip okuyabilmektedir. Ayrıca okulların farklı bilimsel etkinlikleri ve projeleri de olmaktadır.

Soru-5: Fen ve Sosyal Bilimler Programlı Anadolu İmam Hatip Liselerinde okul ortamı nasıldır?

Cevap-5: Anadolu İmam Hatip Liseleri sosyal-kültürel ve sanatsal etkinlikler açısından oldukça zengin bir geleneğe sahiptir. Fen ve Sosyal Bilimler Programlı okullarda eğitim alan öğrenciler de bütün imam hatip okullarında gerçekleştirilen sosyal kültürel faaliyetler ve eğitim etkinliklerinden yararlanmaktadır. Kendilerini geliştirecekleri birçok sosyal ve kültürel faaliyette yer almaktadırlar. İmam Hatip Liselerinde uygulanan “Okuyan 7’ler (kitap okuma takımları)”, “Kırk Şair-Şiir Etkinlikleri”, “Kırk Hadis-Ayet etkinlikleri”, “Öğrenci Panelleri”, “Münazaralar”, “Müze ile Eğitim”, “Genç Fikirler”, “Kadim Şehirler Mukaddes Mekanlar”, “Genç Bilginler Bilim Çalışmaları”, “Mûsikî Koroları”, “Tematik Yaz Eğitim Etkinleri”, “Genç Hatipler”, “Kur’an-ı Kerim ve Ezan Okuma Yarışmaları”, “Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları” gibi birbirinden farklı özgün çalışmalarla öğrenciler mânevî, ahlâkî ve kültürel yönden gelişmekte, sosyal sorumluluklarının farkında olmaktadır.

Soru-6: Fen ve Sosyal Bilimler Programlı okulların en önemli avantajı nedir?

Cevap-6: Bu okulların üniversitelerle işbirliği yapmaları, protokoller imzalayarak çalışmalar yürütmeleri esastır. Bu bağlamda öğrenciler akademik camia ile tanışmakta, üniversitelerin birikiminden yararlanmaktadır. Araştırma ve inceleme yöntemleri hakkında bilgi edinmektedirler. Belirli başarıları olan öğrenciler tematik yaz etkinlikleri bağlamında Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında gerçekleştirilen yaz eğitim etkinliklerine katılma imkânına sahiptir. Yine bu okullarda bütün imam hatip liseleri ve ortaokullarında olduğu gibi okulların Vizyon Belgesi ve Kalite Takip Sistemi (KTS) bağlamında eğitim ortamları, öğretmen gelişimi, akademik ve mesleki gelişim, bilimsel, sosyal kültürel etkinlikler, paydaşlarla işbirliği, izleme ve değerlendirme alanlarında her ay yedi (7) eylem gerçekleştirilmekte ve Bakanlıkça takip edilmektedir. Öte yandan kamu kurumları, mezun dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da farklı projeler gerçekleştirilmektedir.

Soru-7: Fen ve sosyal Bilimler Programlı Okulların üniversite hazırlıkları nasıldır?

Cevap-7: Okulların üniversitelerle protokollerinin olması ve ortak çalışmalar yapılması, seminer ve konferanslar ile öğrencilerin akademisyenlerle birlikte eğitim faaliyetlerinde bulunması onları üniversite ortamına güçlü bir şekilde motive etmektedir. Öte yandan öğrenciler okudukları kitaplar, aldıkları seminerler ve katıldıkları konferanslar ile yükseköğrenimde eğitim görecekleri fen bilimler alanı veya sosyal bilimler alanı ile ilgili kültür ve medeniyetimizin birikimlerinden yararlanmış olmaktadırlar. Tercih ettikleri alanla ilgili imam hatip okullarının verdiği kazanımlarla birlikte güçlü bir hazır bulunuşluk imkânı elde etmektedirler. Üniversitelere giriş sınavlarına yönelik okullarda güçlü bir farkındalık olup okulların imkanları ve planları dahilinde grup çalışmaları, destekleme ve yetiştirme kursları, etüt çalışmaları, ara tatillerde ve yaz tatillerinde hazırlık programları gerçekleştirilmektedir.

Soru-8: Fen ve Sosyal Bilimler programlı okullardan bu programı uygulamayan okullara geçişler nasıldır?

Cevap-8: Okullar arasındaki geçişler ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen nakil ve geçişlere göre olmaktadır. Ancak sınavla öğrenci alan okullar arasındaki geçişler kontenjan boşluğu ve puan üstünlüğüne göre olmaktadır.

Soru-9: Fen ve Sosyal Bilimler programlı okulların yönetici ve öğretmenleri hangi usulle atanmaktadır.

Cevap-9: Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayan ve Proje Okulu olan Anadolu İmam Hatip Liselerine yönetici ve öğretmen görevlendirilmesi doğrudan Bakanlıkça yapılmaktadır. Öğretmenler ve yöneticiler seçilebilmektedir. Sınavlı okullar kapsamında olmayan okullardaki yöneticiler ve öğretmenlerimiz atama ve tayin kriterlerine göre görevlendirilmektedir.

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Fen ve Sosyal Bilimler Haftalık Ders Çizelgeleri ile ilgili bilgi almak için:   

1. http://dogm.meb.gov.tr/ (Aynı site: Fen ve Sosyal Bilimler Programı Haftalık Ders Çizelgeleri)

2. http://dinogretimi.meb.gov.tr/

3. http://dinogretimiokullar.meb.gov.tr/

Kaynak
KAYNAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu