Her Yedi Yılda Bir Görünür Olduğuna İnanılan Yer: Brezilya Adası

İnsanlık tarihi boyunca pek çok ilginç mekân ve ilginç yerleşim yeri ortaya çıktı. Bunlardan bazıları sıra dışı coğrafi özellikleriyle dikkat çeken yerlerdi. Bazıları ise yıllar içerisinde çeşitli sebeplerden ıssızlaşan veya korkutucu hale gelen mekânlardı. Ancak bu sıra dışı yerler arasında bazı özellikleriyle diğerlerinden ayrılan ve çok daha ilginç olma özelliği taşıyan bazı yerler var. İrlanda’nın batısında, Atlas Okyanusu’nda yer alan “Brezilya Adası” da bu yerlerden biri…

Adayı, dünyanın en ilginç yerlerinden birisi haline getiren şey ne coğrafi özellikleri ne de üzerinde yaşayan canlılar. Adanın ilginçliği, kadim zamanlardan günümüze ulaşan ve yüzlerce yıl boyunca aydınlatılamayan bir gizemden kaynaklanıyor. Bu gizem ise adanın gerçekten var olup olmadığı hakkında! İşte kadim efsanelere konu olan Brezilya Adası hakkında bilmeniz gerekenler…

Tarihçilere göre adanın ismi, yüzlerce yıl önce İrlanda’da yaşayan “Bresail” isimli klandan geliyor

Yani adanın, ne coğrafi ne de etimolojik olarak Güney Amerika ülkesi Brezilya ile hiçbir bağlantısı yok. Bununla birlikte tarih boyunca bu ada için pek çok farklı isim kullanıldığı biliniyor. Ancak kadim zamanlardan beri bu ada çoğunlukla Brezilya Adası olarak ifade ediliyor…

Brezilya Adası, İrlanda’nın batısında Atlas Okyanusu’nun açıklarında yer alan bir yer

brezilya adası

Daha doğrusu İrlanda’nın batısında, Atlas Okyanusu açıklarında böyle bir ada olduğuna inanılıyor! Bununla birlikte 14. yüzyıldan itibaren çok sayıda haritada adanın varlığı net bir şekilde gösteriliyor. Ancak tarihte, adayı gördüğünü iddia eden birkaç kişi dışında adaya ayak basan hiç kimse yok!

İşte bu durum Brezilya Adası’nı yüzlerce yıldır son derece ilginç bazı efsanelerin konusu haline getiriyor. Kadim Kelt efsanelerinde ortaya çıkan ve modern İrlanda mitlerinde kendisine yer bulan Brezilya Adası, yüzlerce yıldır tarihteki en ilginç yerlerden birisi olmaya devam ediyor.

Efsaneye göre Brezilya Adası, üzeri yoğun bir sisle kaplı, her yedi yılda bir, bir günlüğüne görünür hale gelen ürpertici bir yer!

Bununla birlikte ada hakkındaki pek çok efsanede, adanın insanlar yaklaştıkça ortadan kaybolan, yüzen bir yer olduğu da yer alıyor. Adayla ilgili bu efsanelerin çoğu, İrlanda’da sözlü bir şekilde nesilden nesile aktarılmış durumda. Ancak Brezilya Adası hakkındaki efsanelerin yazılı olduğu ve hatta adanın görsel olarak da kayıt altına alındığı pek çok belge var.

Hayali ada, yüzlerce yıl boyunca pek çok farklı denizci ve haritacının yaptığı haritalarda resmedildi

Bu hayalet adanın yer aldığı ilk haritalardan birisi, 1325 tarihli! Angelino Dulcert isimli haritacı tarafından çizilen haritada ada, Brezilya Adası ismiyle, İrlanda’nın batı kıyılarında yer alan yuvarlak bir ada şeklinde kendisine yer buluyordu…

1436 yılında Andrea Bianco isimli Venedikli denizci ve haritacı, Brezilya Adası’nı yine aynı isimle fakat Atlas Okyanusu’ndaki bir takımadanın parçası olarak gösterdi

1562 yılına gelindiğinde Brezilya Adası, bu defa İspanyol haritacı Diego Gutierrez’in haritasında ortaya çıktı. 1570 yılında Abraham Ortelius isimli Belçikalı haritacı da İrlanda’nın batısında, Brezilya isimli bir ada olduğunu söylüyordu…

1700’lü yılların ortasından itibaren, önemli haritacılar ve denizciler adanın varlığına şüpheyle yaklaşmaya başladı

Örneğin 1753 yılında İngiliz haritacı Thomas Jefferys, Brezilya Adası’nı kendi haritasında gösteriyor, ancak adayı “Hayali Brezilya Adası” olarak isimlendiriyordu. Bu tarihsel gerçek, yıllar içerisinde ada üzerindeki “sis bulutunun” en azından bazı haritacılar ve denizciler nezdinde aralandığının bir işareti! Brezilya Adası’na son kez 1873 yılında, İngiliz deniz kuvvetlerine ait bir haritada yer verildi…

1480 ve 1481 yıllarında iki kâşif, adanın gizemini çözmek için harekete geçti!

brezilya adası

Kâşifler, Brezilya Adası’nın haritalarda gösterildiği bölgelerde iki ay boyunca dolaştılar. Ancak Brezilya Adası’nı bulamadılar. Buna rağmen ada hakkındaki efsane dilden dile anlatılmaya, ada ise haritalarda resmedilmeye devam etti.

Yüzlerce yıl içerisinde çok sayıda denizci, Brezilya Adası hakkındaki efsanenin yayılmasına katkı sağladı. Böylece daha önce hiç kimsenin ayak basmadığı bu adanın varlığı 19. yüzyıla kadar pek çok denizci ve haritacı arasında bile gerçek kabul edildi

brezilya adası

Örneğin çok sayıda belgede, adanın bazı denizciler tarafından keşfedildiği ve gerçekten var olduğu yazıldı. Bu belgelerden en ünlüsü ve en dikkat çekici olanı ise John Nisbet isimli denizcinin tayfasıyla birlikte adadaki eski bir şatoda konakladığını anlatan belgeydi…

Buna göre Nisbet ve beraberindeki denizciler Brezilya Adası’na ayak basmış, buradaki bir şatoda konaklarken ilginç bir adamla tanışmışlardı. Bu ilginç adam denizcilere, bulundukları yerin Brezilya Adası olduğunu, yıllar önce adada ailesi ile birlikte yaşadığını, ancak kötü bir büyücünün ada halkını yok ettiğini ve adayı büyüleyerek görünmez hale getirdiğini söylemişti…

Tarih boyunca çok sayıda insan 7 yılda bir, bir günlüğüne görünür hale gelen, üzeri sisle örtülmüş adanın gerçekten var olduğuna inandı

brezilya adası

Bugün, Atlas Okyanusu’nda Brezilya Adası isimli bir yer olmadığı biliniyor! Ancak bu kadim efsane günümüz popüler kültüründe ve bazı hayalperest maceracıların gönüllerinde var olmaya devam ediyor…

… 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu