Erzurum’un 5’inci Bölge payı yüzde 9.23’e yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2022 Mart ayı yatırım teşvik belgesi verilerini paylaştı. Erzurum’un içinde yer aldığı 5’inci Teşvik Bölgesinde 2022 yılı Mart ayında 65, Ocak – Mart ayları kapsamında 180, 2012 – 2021 yılı bütününde ise 7 bin 164 yatırım teşvik belgesi aldı.


ERZURUM’UN BÖLGE PAYLARI


DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan hesaplamalarda, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat’la birlikte 16 ilin yer aldığı bölgede Erzurum’un teşvikli yatırım sayısı payı 2022 Mart ayında yüzde 9,23, Ocak – Mart ayları kapsamında yüzde 6.7, 11 yıllık süreçte ise yüzde 6.71 olarak kaydedildi


MART AYI BÖLGESEL DAĞILIM


2022 yılı Mart ayında 1’inci bölgede 403, 2’inci bölgede 184, 3’üncü bölgede 131, dördüncü bölgede 79, Erzurum’un yer aldığı5’inci bölgede 65, 6’ıncı bölgede ise 109 yatırıma teşvik belgesi verildiği açıklandı.


MART AYI SABİT YATIRIM


Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı  1’inci bölge yatırımlarında 23,4 milyar TL, 2’inci bölge yatırımlarında 5,7 milyar TL, 3’üncü Bölge yatırımlarında 3,8 milyar TL, 4’üncü Bölge yatırımlarında 1,7 milyar TL, 5’inci Bölge yatırımlarında 2,9 milyar TL, 6’ıncı bölge yatırımlarında ise 3,2 milyar TL olarak belirtildi.


OCAK-MART DÖNEMİ BÖLGESEL DAĞILIM


2022 yılının Ocak-Mart döneminde verilen teşvik belgelerinin 917 adedi I. Bölgede, 390 adedi II. Bölgede, 317 adedi III. Bölgede, 193 adedi IV. Bölgede, 180 adedi V. Bölgede, 282 adedi VI. Bölgede ve 1 adedi ise Muhtelif Bölgelerde kaydedildi.


OCAK-MART DÖNEMİ SABİT YATIRIM


Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 1. Bölgede 38,5 milyar TL, 2’inci Bölgede 13,1 milyar TL, 3’üncü Bölgede 12,7 milyar TL, 4’üncü Bölgede 3,9 milyar TL, Erzurum’un yer aldığı 5’inci Bölgede 6,7 milyar TL, 6’ıncı Bölgede 5,6 milyar TL ve muhtelif bölgelerde ise 1,2 milyar TL olduğu açıklandı.


2011 – 2022 DÖNEMİ


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI


Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 38,5, II. Bölge yüzde 17,4, III.  Bölge yüzde 14,0, IV. Bölge yüzde 9,8, V. Bölge yüzde 7,9, VI. Bölge yüzde 12,2 ve Muhtelif Bölgeler yüzde 0,2 pay aldı


BÖLGESEL YATIRIM PAYLARI


Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 42,2, II. Bölgenin payının yüzde 18,8, III. Bölgenin payının yüzde 18,4, IV. Bölgenin payının yüzde 7,7, V. Bölgenin payının yüzde 5,7, VI. Bölgenin payının yüzde 4,1 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde 3,1 olduğu görüldü.


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÜLTENİ -MART 2022 VERİLERİ-


MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ


2022 yılı Mart ayında 971 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.


971 adet Yatırım Teşvik Belgesinin toplam sabit yatırım tutarı toplam 40,7 milyar TL olup, 27.201 kişilik istihdam öngörülmüştür.


 Mart ayında düzenlenen 971 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 929 adedi yerli firmalar, 42 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 29,5 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 11,2 milyar TL’dir.


MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI


2022 yılı Mart ayında verilen teşvik belgelerinin 403 adedi I. Bölgede, 184 adedi II. Bölgede, 131 adedi III. Bölgede, 79 adedi IV. Bölgede, 65 adedi V. Bölgede, 109 adedi VI. Bölgededir.


Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 23,4 milyar TL’si I. Bölgede, 5,7 milyar TL’si II. Bölgede, 3,8 milyar TL’si III. Bölgede, 1,7 milyar TL’si IV. Bölgede, 2,9 milyar TL’si V. Bölgede, 3,2 milyar TL’si VI. Bölgededir.


MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI 


2022 yılı Mart ayında düzenlenen 971 adet belgenin 583 adedi komple yeni yatırım, 308 adedi tevsi, 80 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Mart ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 40,7 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 22 milyar TL’si komple yeni yatırım, 15,8 milyar TL’si tevsi ve 2,9 milyar TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.


MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI


Mart ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 40,7 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 1,9 milyar TL’si Enerji sektöründe, 13,1 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 24,6 milyar TL’si İmalat sektöründe, 448 milyon TL’si Madencilik sektöründe ve 563 milyon TL’si tarım sektöründedir.


MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DESTEK SINIFINA GÖRE DAĞILIMI


Mart ayında düzenlenen 971 adet yatırım teşvik belgesinin 752 adedi Bölgesel, 218 adedi Genel ve 1 adedi Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 40,7 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 36,6 milyar TL’si Bölgesel, 3,6 milyar TL’si Genel ve 501 milyon TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.


2022 YILI OCAK-MART DÖNEMİ GELİŞMELERİ


Ocak-Mart Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri


2022 yılı Ocak-Mart döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 81,8 milyar TL olan toplam 2.280 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 70.712 kişilik istihdam öngörülmektedir.


Ocak-Mart döneminde düzenlenen 2.280 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 2.192 adedi yerli firmalar, 88 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 13,2 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 68,5 milyar TL’dir.


OCAK-MART DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI


2022 yılının Ocak-Mart döneminde verilen teşvik belgelerinin 917 adedi I. Bölgede, 390 adedi II. Bölgede, 317 adedi III. Bölgede, 193 adedi IV. Bölgede, 180 adedi V. Bölgede, 282 adedi VI. Bölgede ve 1 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.


Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 38,5 milyar TL’si I. Bölgede, 13,1 milyar TL’si II. Bölgede, 12,7 milyar TL’si III. Bölgede, 3,9 milyar TL’si IV. Bölgede, 6,7 milyar TL’si V. Bölgede, 5,6 milyar TL’si VI. Bölgede ve 1,2 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.


OCAK-MART DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI


2022 yılı Ocak-Mart döneminde düzenlenen 2.280 adet belgenin 1.335 adedi komple yeni yatırım, 766 adedi tevsi, 179 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Mart döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 81,8 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 43,3 milyar TL’si komple yeni yatırım, 33 milyar TL’si tevsi ve 5,5 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.


OCAK-MART DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI


Ocak-Mart döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 81,8 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 3,9 milyar TL’si Enerji sektöründe, 16,7 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 54,2 milyar TL’si İmalat sektöründe, 5,6 milyar TL’si ise Madencilik sektöründe ve 1,3 milyon TL’si Tarım sektöründedir.


OCAK-MART DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DESTEK SINIFINA GÖRE DAĞILIMI                Ocak-Mart döneminde düzenlenen 2.280 adet yatırım teşvik belgesinin 1.687 adedi Bölgesel, 590 adedi Genel ve 3 adedi stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 81,8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 70 milyar TL’si Bölgesel, 10,8 milyar TL’si Genel ve 898 milyon TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.


2012/3305 SAYILI KARAR DÖNEMİNDEKİ BİRİKİMLİ GELİŞMELER (20.06.2012 – MART 2022)


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ


20 Haziran 2012 tarihinden Mart 2022 sonuna kadar 61.799 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 58.961 adedi yerli firmalar, 2.838 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1,4 trilyon TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 346,3 milyar TL’dir.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI


Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 38,5, II. Bölge yüzde 17,4, III.  Bölge yüzde 14,0, IV. Bölge yüzde 9,8, V. Bölge yüzde 7,9, VI. Bölge yüzde 12,2 ve Muhtelif Bölgeler yüzde 0,2 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 42,2, II. Bölgenin payının yüzde 18,8, III. Bölgenin payının yüzde 18,4, IV. Bölgenin payının yüzde 7,7, V. Bölgenin payının yüzde 5,7, VI. Bölgenin payının yüzde 4,1 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde 3,1 olduğu görülmektedir.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI


20 Haziran 2012 tarihinden Mart 2022 sonuna kadar düzenlenen 61.799 adet teşvik belgesinin 38.322 adedi Komple Yeni Yatırım, 18.607 adedi Tevsi ve 4.870 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 1,75 trilyon TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 1,04 trilyon TL’si Komple Yeni Yatırım, 533 milyar TL’si Tevsi Yatırım ve 174,7 milyar TL’si Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlardır.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DESTEK SINIFINA GÖRE DAĞILIMI


20 Haziran 2012 tarihinden Mart 2022 sonuna kadar düzenlenen 61.799 adet yatırım teşvik belgesinin 36.320 adedi Bölgesel, 99 adedi Büyük Ölçekli, 25.297 adedi Genel ve 83 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 1,75 trilyon TL’lik sabit yatırım tutarının 999,2 milyar TL’si Bölgesel, 83,3 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 474,1 milyar TL’si Genel iken 190,2 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI


20 Haziran 2012 tarihinden Mart 2022 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 1,75 trilyon TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 324,5 milyar TL’si Enerji, 421,7 milyar TL’si Hizmetler, 906,9 milyar TL’si İmalat, 69,3 milyar TL’si Madencilik ve 24,5 milyar TL’si Tarım sektörlerindedir.


 


 


 


 


 


Kaynak: ErzurumGazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu