Erzurum’un 5. Bölge payı yüzde 8.2 oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Mart dönemi yatırım teşvik belgesi verilerini paylaştı. Erzurum’un içinde yer aldığı 5’inci Teşvik Bölgesinde 2023 yılı Mart ayında 84, Ocak – Mart döneminde242, 2012 -2023 kaydında 7 bin 914 yatırım teşvik belgesi aldı.


ERZURUM’UN BÖLGE PAYLARI


DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan hesaplamalarda, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat’la birlikte 16 ilin yer aldığı bölgede Erzurum’un teşvikli yatırım sayısı payı 2022 Mart ayında yüzde 10,71, Ocak – Mart ayları kapsamında yüzde 13,22, 12 yıllık düzeyde ise yüzde 8,26 olarak kaydedildi


MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI


2023 yılı Mart ayında verilen teşvik belgelerinin 636 adedi I. Bölgede, 266 adedi II. Bölgede, 177 adedi III. Bölgede, 97 adedi IV. Bölgede, 84 adedi Erzurum’un yer aldığı V. Bölgede, 161 adedi VI. Bölgede ve 6 adedi Muhtelif Bölgelerde kaydedildi.


MART AYI SABİT YATIRIM


Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 31,5 milyar TL’si I. Bölgede, 18 milyar TL’si II. Bölgede, 10,7 milyar TL’si III. Bölgede, 4,4 milyar TL’si IV. Bölgede, 6 milyar TL’si V. Bölgede, 3,6 milyar TL’si VI. Bölgede ve 16,2 milyar TL’sinin Muhtelif Bölgelerde kaydedildiği açıklandı


OCAK-MART DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI


2023 yılının Ocak-Mart döneminde verilen teşvik belgelerinin 1.815 adedi I. Bölgede, 768 adedi II. Bölgede, 510 adedi III. Bölgede, 307 adedi IV. Bölgede, 242 adedi V. Bölgede, 438 adedi VI. Bölgede ve 20 adedi ise Muhtelif Bölgelerde kaydedildi.


3 AYLIK BAZDA SABİT YATIRIM


Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 81,4 milyar TL’si I. Bölgede, 48,8 milyar TL’si II. Bölgede, 21,4 milyar TL’si III. Bölgede, 11,2 milyar TL’si IV. Bölgede, 17,2 milyar TL’si V. Bölgede, 7,6 milyar TL’si VI. Bölgede ve 33,5 milyar TL’sinin ise Muhtelif Bölgelerde kaydedildiği bildirildi.


HAZİRAN 2012 – MART 2023 DÖNEMİ


Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 39,5, II. Bölge yüzde 17,7, III. Bölge yüzde 13,9, IV. Bölge yüzde 9,4, V. Bölge yüzde 7,4, VI. Bölge yüzde 11,9 ve Muhtelif Bölgeler yüzde 0,2 pay aldı.


SABİT YATIRIM


Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 42,5, II. Bölgenin payının yüzde 20,4, III. Bölgenin payının yüzde 16,5, IV. Bölgenin payının yüzde 7, V. Bölgenin payının yüzde 5,7, VI. Bölgenin payının yüzde 3,8 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde 4,1 olduğu görüldü.


ERZURUM VERİLERİ


Erzurum’da 2023 yılı Mart ayı kaydında 9 bölgesel; 2022 Ocak – Mart ayları düzeyinde 32 bölgesel; 2001 – 2023 yılları arasında ise 293 bölgesel, 361 genel kategoride toplam 654 yatırım teşvik belgesine kavuştu. Teşvikli yatırım toplamında bölgesel yatırım payı yüzde 44,80’e ulaştı.


ERZURUM MART 2023 VERİLERİ


Erzurum’da Mart 2023 döneminde 9 bölgesel yatırım teşvik kapsamına girdi Bölgesel kategorideki yatırımlar için 96 milyon TL tutarında harcama yapıldı. 9 bölgesel çaplı yatırımlar kapsamında 208 kişilik iş kapasitesi oluşturuldu


2023 OCAK – MART DÖNEMİ


Yılın Ocak – Mart ayları düzeyinde 32 bölgesel yatırımın teşvik belgesi aldığı açıklandı. Bölgesel yatırımlar için 481 milyon TL tutarında harcama yapıldı. 32 Bölgesel yatırımda 378 kişilik istihdam kapasitesi öngörüldü.


2001 – 2022 DÖNEMİ


İlde 2001 – 2022 yılları arasında 293 bölgesel, 361 genel, 654 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 6,2 milyar, genel yatırımlar için 4,4 milyar, toplam 10,7 milyar TL tutarında yatırım harcaması kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 10 bin 949, genel yatırımlarla 9 bin 220, toplam 20 bin 169 kişi iş edindi


 


 


 


 


 


 


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÜLTENİ MART 2023 VERİLERİ


MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ


2023 yılı Mart ayında 1.427 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.


1.427 adet Yatırım Teşvik Belgesinin toplam sabit yatırım tutarı toplam 90,5 milyar TL olup, 32.406 kişilik istihdam öngörülmüştür.


Mart ayında düzenlenen 1.427 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 1.383 adedi yerli firmalar, 44 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 71,7 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 18,8 milyar TL’dir.


MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI


2023 yılı Mart ayında verilen teşvik belgelerinin 636 adedi I. Bölgede, 266 adedi II. Bölgede, 177 adedi III. Bölgede, 97 adedi IV. Bölgede, 84 adedi V. Bölgede, 161 adedi VI. Bölgede ve 6 adedi Muhtelif Bölgelerdedir.


Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 31,5 milyar TL’si I. Bölgede, 18 milyar TL’si II. Bölgede, 10,7 milyar TL’si III. Bölgede, 4,4 milyar TL’si IV. Bölgede, 6 milyar TL’si V. Bölgede, 3,6 milyar TL’si VI. Bölgede ve 16,2 milyar TL’si Muhtelif Bölgelerdedir.


MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI


2023 yılı Mart ayında düzenlenen 1.427 adet belgenin 890 adedi komple yeni yatırım, 447 adedi tevsi, 90 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Mart ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 90,5 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 65 milyar TL’si komple yeni yatırım, 19,4 milyar TL’si tevsi ve 6,1 milyar TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.


MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI


Mart ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 90,5 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 9,3 milyar TL’si Enerji sektöründe, 28,3 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 48,4 milyar TL’si İmalat sektöründe, 3 milyar TL’si Madencilik sektöründe ve 1,5 milyar TL’si Tarım sektöründedir.


MART AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DESTEK SINIFINA GÖRE DAĞILIMI


Mart ayında düzenlenen 1.427 adet yatırım teşvik belgesinin 1.143 adedi Bölgesel (Bölgesel mahiyetteki yatırımların 3 adedi Cazibe Merkezi Programı kapsamında düzenlenmiştir), 276 adedi Genel ve 8 adedi ise Stratejik (7 adedi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamındadır) mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 90,5 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 54,9 milyar TL’si Bölgesel (52 milyon TL’si Cazibe Merkezi Programı kapsamında), 30,7 milyar TL’si Genel ve 4,9 milyar TL’si Stratejik (540 milyon TL’si Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamındadır) mahiyetteki yatırımlara aittir.


2023 YILI OCAK-MART DÖNEMİ GELİŞMELERİ


2023 yılı Ocak-Mart döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 221,1 milyar TL olan toplam 4.100 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 86.983 kişilik istihdam öngörülmektedir.


Ocak-Mart döneminde düzenlenen 4.100 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 3.985 adedi yerli firmalar, 115 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 199,1 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar TL’dir.


OCAK-MART DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI


2023 yılının Ocak-Mart döneminde verilen teşvik belgelerinin 1.815 adedi I. Bölgede, 768 adedi II. Bölgede, 510 adedi III. Bölgede, 307 adedi IV. Bölgede, 242 adedi V. Bölgede, 438 adedi VI. Bölgede ve 20 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.


Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 81,4 milyar TL’si I. Bölgede, 48,8 milyar TL’si II. Bölgede, 21,4 milyar TL’si III. Bölgede, 11,2 milyar TL’si IV. Bölgede, 17,2 milyar TL’si V. Bölgede, 7,6 milyar TL’si VI. Bölgede ve 33,5 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.


OCAK-MART DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI


2023 yılı Ocak-Mart döneminde düzenlenen 4.100 adet belgenin 2.594 adedi komple yeni yatırım, 1.257 adedi tevsi, 249 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Mart döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 221,1 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 140,7 milyar TL’si komple yeni yatırım, 65,6 milyar TL’si tevsi ve 14,9 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.


OCAK-MART DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI


Ocak-Mart döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 221,1 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 42,3 milyar TL’si Enerji sektöründe, 43,5 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 126,4 milyar TL’si İmalat sektöründe, 5,8 milyar TL’si Madencilik sektöründe ve 3,1 milyar TL’si ise Tarım sektöründedir.


OCAK-MART DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DESTEK SINIFINA GÖRE DAĞILIMI


Ocak-Mart döneminde düzenlenen 4.100 adet yatırım teşvik belgesinin 3.268 adedi Bölgesel (Bölgesel mahiyetteki yatırımların 4 adedi Cazibe Merkezi Programı kapsamında düzenlenmiştir), 814 adedi Genel ve 18 adedi ise Stratejik (17 adedi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamındadır). Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 221,1 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 132,6 milyar TL’si Bölgesel (125 milyon TL’si Cazibe Merkezi Programı kapsamında), 82,8 milyar TL’si Genel ve 5,8 milyar TL’si Stratejik (1,5 milyar TL’si Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamındadır) mahiyetteki yatırımlara aittir.


2012/3305 SAYILI KARAR DÖNEMİNDEKİ BİRİKİMLİ GELİŞMELER (20.06.2012 – MART 2023)


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ


20 Haziran 2012 tarihinden Mart 2023 sonuna kadar 75.809 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 72.576 adedi yerli firmalar, 3.233 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 2,55 trilyon TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 444,3 milyar TL’dir.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI


Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 39,5, II. Bölge yüzde 17,7, III. Bölge yüzde 13,9, IV. Bölge yüzde 9,4, V. Bölge yüzde 7,4, VI. Bölge yüzde 11,9 ve Muhtelif Bölgeler yüzde 0,2 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 42,5, II. Bölgenin payının yüzde 20,4, III. Bölgenin payının yüzde 16,5, IV. Bölgenin payının yüzde 7, V. Bölgenin payının yüzde 5,7, VI. Bölgenin payının yüzde 3,8 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde 4,1 olduğu görülmektedir.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI


20 Haziran 2012 tarihinden Mart 2023 sonuna kadar düzenlenen 75.809 adet teşvik belgesinin 46.962 adedi Komple Yeni Yatırım, 23.031 adedi Tevsi ve 5.816 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 2,99 trilyon TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 1,77 trilyon TL’si Komple Yeni Yatırım, 942 milyar TL’si Tevsi Yatırım ve 283 milyar TL’si Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlardır.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DESTEK SINIFINA GÖRE DAĞILIMI


20 Haziran 2012 tarihinden Mart 2023 sonuna kadar düzenlenen 75.809 adet yatırım teşvik belgesinin 48.337 adedi Bölgesel (Bölgesel mahiyetteki yatırımların 407 adedi Cazibe Merkezi Programı kapsamında düzenlenmiştir), 96 adedi Büyük Ölçekli, 27.228 adedi Genel ve 148 adedi ise Stratejik (70 adedi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamındadır) mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 2,99 trilyon TL’lik sabit yatırım tutarının 1,8 trilyon TL’si Bölgesel (26 milyar TL’si Cazibe Merkezi Programı kapsamında), 85,8 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 783,8 milyar TL’si Genel, 294,9 milyar TL’si Stratejik (6,6 milyar TL’si Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamındadır) mahiyetteki yatırımlara aittir.


YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI


20 Haziran 2012 tarihinden Mart 2023 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 2,99 trilyon TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 469,6 milyar TL’si Enerji, 661,2 milyar TL’si Hizmetler, 1,7 trilyon TL’si İmalat, 116,5 milyar TL’si Madencilik ve 41,2 milyar TL’si Tarım sektörlerindedir.


PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR KAPSAMINDA DÜZENLENEN BELGELER


2012 yılından itibaren Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında yatırımlar desteklenmekle birlikte ülkemiz için stratejik önemi haiz özel nitelikli projeler ile teknolojik dönüşüm sağlayacak yatırımların desteklenmesine yönelik hazırlanan proje bazlı teşvik sistemine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” 26 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu düzenleme ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümünü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerini haiz yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Uygulama sürecinde, sistemin amacına uygun olarak belirlenecek yatırım konularında yapılacak sabit yatırım tutarı 1 milyar TL’nin üzerinde olan yatırım projelerine ilişkin müracaatlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından davet veya çağrı usulü ile toplanmaktadır.


Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 60 teşvik belgesi düzenlenmiştir. Söz konusu belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 486,5 milyar TL, öngörülen istihdam ise 47.929 kişidir.


 


 


Kaynak: ErzurumGazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu