Erzurum’da gelirin gideri karşılama oranı arttı

Erzurum dönemde, il geliri tahsilatı tutarında bir, il geliri ve il kamu harcamaları tutarı bakımından Van’ın ardından 2’inci, il gelirinin gideri karşılama oranı sıralamasında ise 2. sırayı aldı. 2020’nin ilk 6 ayında ilde gelirin gideri karşılama oranı yüzde 26,24, gelir tahsilat oranı ise yüzde 37,02 olarak açıklandı.

Erzurum Temmuz Ayı Verileri

Bu yılın Ocak – Temmuz ayları kapsamında, Erzurum’da il geliri 2,7 milyar TL olurken, dönemde tahsil edilen gelir tutarı 1,0 milyar TL, toplam kamu hizmet harcamaları tutarı ise 3,8 milyar TL tutarında kaydedildi. İl gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 26,24, tahsil edilen gelirin tahakkuka oranı ise yüzde 37,02 olarak bildirildi.

Erzurum Bölgesel Ortalamaları Geçti

Erzurum’da dönem bazında kişi başına düşen il geliri 3,5 bin TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 5 bin 43 TL olarak kaydedildi. Erzurum Ocak – Temmuz ayları diliminde kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını yine geçti.

Kişi Başı Bölgesel Ortalamalar Ve Erzurum

Kişi başına düşen gelir Erzurum’da 3 bin 574, KUDAKA istatistik Bölgesinde 3 bin 150, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2 bin 589, Doğu Anadolu Bölgesinde 2 bin 830; kişi başına kamu harcaması tutarı Erzurum’da 5 bin 43, KUDAKA istatistik Bölgesinde 5 bin 76, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 4 bin 771, Doğu Anadolu Bölgesinde 4 bin 898 TL olarak bildirildi.

DOSİAD Analizi

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, 7 aylık düzeyde toplam gelir Erzurum’da 2,7 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 3,4 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 5,6 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 17,1 milyar TL oldu. Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında gelir payı yüzde 15,91 olarak kaydedildi.

Bölgesel Kamu Giderleri ve Erzurum

2020’nin 7 ayında Kamu harcamaları tutarı Erzurum’da 3,8 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 5,4 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 10,4 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 29,6 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum’un bölge toplamında kamu harcama payı yüzde 12,97 olarak hesaplandı.

Erzurum Dengede Önde

Erzurum kişi başına düşen kamu harcaması bakımından olduğu gibi, gelirin gideri karşılaması oranı bakımından da yine bölgesel ortalamaları geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, gelirin gideri karşılama oranı Erzurum’da yüzde 26,24, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde yüzde 24,08, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 19,42, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise yüzde 17,56 oldu.

Erzurum’un Bölgesel Payları

Bakanlık verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen hesaplamalara göre, Temmuz ayı kaydında Erzurum’un il geliri KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 79,95, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 47,61, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 17,91; kamu harcaması tutarı ise KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 70,0, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 36,61, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 12,97’lik pay edindi.

Temmuz Ayı Bölge İlleri Bütçe Denge Verileri

DOSİAD analizlerine göre, Ocak – Temmuz 2020 ölçeğinde gelirin gideri karşılama oranı Erzurum’da yüzde 26,24, Malatya’da yüzde 28,29, Erzincan’da yüzde 21,22, Elazığ’da yüzde 23,21, Van’da yüzde 18,10, Ardahan’da yüzde 15,31, Iğdır’da yüzde 14.93, Kars’ta yüzde 13.88, Ağrı’da yüzde 14,18, Muş’ta yüzde 12.25, Bitlis’te yüzde 12,95, Bingöl’de yüzde 10.68, Tunceli’de yüzde 7,24, Hakkari’de yüzde 5.69 olarak bildirildi.

Temmuz Ayı Bölge İlleri Gelir Dağılımı

2020 yılının 7 ayında il geliri Erzurum’da 2,7 milyar, Malatya’da 2,4 milyar, Van’da 3,4 milyar, Elazığ’da 2,4 milyar, Hakkari’de 1.4 milyar, Erzincan’da 555,5 milyon, Iğdır’da 452,8 milyon, Ardahan’da 157,7 milyon, Kars’ta 622,3 milyon, Ağrı’da 1,0 milyar, Muş’ta 481,0 milyon, Bitlis’te 677,3 milyon, Bingöl’de 403,3 milyon, Tunceli’de ise 135,8 milyon TL olarak açıklandı.

Temmuz Ayı Bölge İlleri Kamu Harcamaları Dağılımı

Ocak – Temmuz 2020 ekseninde kamu harcaması tutarı Malatya’da 2,8 milyar, Elazığ’da 3,4 milyar, Erzurum’da 3,8 milyar, Erzincan’da 1,1 milyar, Van’da 4,5 milyar, Iğdır’da 900,0 milyon, Ağrı’da 1.8 milyar, Ardahan’da 470,8 milyon, Kars’ta 1,8 milyar, Muş’ta 1,4 milyar, Bitlis’te 1,6 milyar, Bingöl’de 1,5 milyar, Tunceli’de 1,3 milyar ve Hakkari’de 2,8 milyar TL olarak kaydedildi.

Erzurum il gelirinden 32’inci Sırada

Erzurum Temmuz ayı ölçeğinde il geliri yüksekliği bakımından iller sıralamasında 32’inci sırayı aldı. İl gelirinin en yüksek olduğu 35 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Mersin, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Kayseri, Muğla, Manisa, Çanakkale, Denizli, Urfa, Balıkesir, Sakarya, Samsun, Eskişehir, Aydın, Zonguldak, Mardin, Trabzon, Van, Kütahya, K.Maraş, Batman, Erzurum, Düzce, Elazığ, Sivas olarak açıklandı.

Erzurum Kamu Harcamalarında 18’inci Sırada

Erzurum kamu harcamaları yüksekliği kaydında ülke illeri sıralamasında 18’inci sırayı aldı. Kamu harcamalarının en yüksek olduğu 20 il; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Adana, Konya, Antalya, Mersin, Samsun, Kayseri, Kocaeli, Urfa, Gaziantep, Hatay, Van, Trabzon, Erzurum, Balıkesir, Eskişehir olarak kaydedildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu