Erzurum vergi tahsilatında liderliğini korudu

Erzurum Mart ayı düzeyinde vergi tahsilatının tahakkuka oranı bakımından yüzde 56,72 olan Türkiye ortalamasını yüzde 63,17’lik tahsilat oranıyla geri bıraktı. Bölgenin ekonomisi en gelişmiş illeri arasında bulunan Malatya ise tahsilat oranı bazında son sırada kaldı.


Erzurum vergi tahsilatının tahakkuka oranı düzeyinde Doğu Anadolu Bölgesinde nüfus yoğunluğunun en yüksek kaydedildiği Elazığ, Malatya ve Van illerini geride bırakmayı sürdürdü. İl Şubatta olduğu gibi, Mart ayında da tahakkuk eden vergi yüksekliği kaydında 3’üncü, vergi tahsilatında ise ilk sıradaki yerini korudu. Erzurum tahsilat oranında 1’inci sıradaki yerini korudu


ERZURUM MART AYI VERİLERİ


Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2024 Mart ayı dönemi İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın ilk 3 ayında tahakkuk eden 4 milyar 16 milyon TL tutarındaki verginin 2 milyar 537 milyon TL’lik dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 63,17 olarak gerçekleşti


MART AYI TAHSİLAT ORANLARI VE ERZURUM


Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart 2024 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 63,17, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 61,12 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 57,11, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 44,16 oldu.


MART AYI BÖLGESEL TAHAKKUK VERİLERİ VE ERZURUM


DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum’da 4,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 5,1 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 9,0 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 26,0 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum’un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15,39’luk dilim gösterdi


MART AYI BÖLGESEL TAHSİLAT VERİLERİ


Bu yılın 3 aylık diliminde tahsil eden vergi tutarı Erzurum’da 2,5 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 3,1 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 5,1 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 11,5 milyar TL oldu. Erzurum’un tahsil edilen vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 22,0 olarak hesaplandı


MART AYI BÖLGE İLLERİ TAHSİLAT ORANLARI


Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli’de yüzde 60,27, Kars’ta yüzde 60,28, Erzurum’da yüzde 63,17, Ardahan’da yüzde 36,60, Bingöl’de yüzde 45,87, Muş’ta yüzde 54,84, Erzincan’da yüzde 53,51, Bitlis’te yüzde 45,18, Iğdır’da yüzde 53,30, Ağrı’da yüzde 50,62, Elazığ’da yüzde 50,09, Malatya’da yüzde 25,23, Van’da yüzde 35,93, Hakkari’de yüzde 29,27 olarak açıklandı.


MART AYI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE VERİLERİ


Bütçe Mart ayında 209 milyar lira açık verdi


Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Mart ayında 208 milyar 965 milyon TL açık verdi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılı Mart ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gelişmelerini paylaştı. Buna göre Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 692,8 milyar TL, bütçe gelirleri 483,8 milyar TL ve bütçe açığı 209 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 618,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 134,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Mart ayında 47 milyar 223 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Mart ayında 208 milyar 965 milyon TL açık verdi.


Merkezi yönetim bütçe giderleri Mart ayı itibarıyla 692 milyar 807 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 74 milyar 553 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 618 milyar 254 milyon TL olarak gerçekleşti. 2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Mart ayında 692 milyar 807 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 334 milyar 44 milyon TL harcama yapıldı. Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,4 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 6 iken 2024 yılında yüzde 6,2 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 oranında artarak 618 milyar 254 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 5,8 iken 2024 yılında yüzde 6,3 oldu.


Bütçe gelirleri


Merkezi yönetim bütçe gelirleri Mart ayı itibarıyla 483 milyar 842 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 420 milyar 468 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 50 milyar 593 milyon TL oldu.


2023 yılı Mart ayında bütçe gelirleri 286 milyar 821 milyon TL iken 2024 yılının aynı ayında yüzde 68,7 oranında artarak 483 milyar 842 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Mart ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 5,8 iken 2024 yılında yüzde 5,7 oldu. 2024 yılı Mart ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 111,7 oranında artarak 420 milyar 468 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 4,7 iken 2024 yılında yüzde 5,7 oldu.


Ocak-Mart dönemi bütçe açığı 513,5 milyar lira


2024 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 150,7 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 637,2 milyar TL ve bütçe açığı 513,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 900,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 263 milyar TL olarak gerçekleşti.


Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Mart döneminde 250 milyar 25 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 513 milyar 482 milyon TL açık verdi. 2023 yılı Ocak-Mart döneminde 149 milyar 367 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 263 milyar 6 milyon TL faiz dışı açık verildi.


Bütçe giderleri


Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Mart dönemi itibarıyla 2 trilyon 150 milyar 680 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 250 milyar 476 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 900 milyar 204 milyon TL olarak gerçekleşti.


2024 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105,9 oranında artarak 2 trilyon 150 milyar 680 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101,3 oranında artarak 1 trilyon 900 milyar 204 milyon TL olarak gerçekleşti.


Bütçe Gelirleri


Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Mart dönemi itibarıyla 1 trilyon 637 milyar 198 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 343 milyar 960 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 233 milyar 929 milyon TL oldu.


2023 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri 794 milyar 728 milyon TL iken 2024 yılının aynı döneminde yüzde 106 oranında artarak 1 trilyon 637 milyar 198 milyon TL olarak gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Mart dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 113 oranında artarak 1 trilyon 343 milyar 960 milyon TL oldu.


 


 


 


 


 


 


 


Kaynak: ErzurumGazetesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu