Erzurum ekonomik dengede ilk sırada

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde il geliri ve il kamu harcamalarında Van’ın ardından 2’inci, gelirin gideri karşılama oranı bazında 14 il içinde ilk sırayı aldı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Nisan 2023 iller denge verilerini paylaştı. Erzurum, Nisan 2023 ayı bazında gelirin gideri karşılama oranı Bölge illeri sıralamasında Malatya’dan sonra 2’inci sırayı aldı. Erzurum’da kişi başına düşen il geliri 7.2 bin TL olurken, kamu ilde kişi başına 10,0 bin TL tutarında hizmet ve yatırım harcaması yaptı.


ERZURUM NİSAN 2023 AYI VERİLERİ


Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Erzurum’da Nisan 2023 döneminde il geliri 5 milyar 439 milyon TL olarak gerçekleşti. İlde tahsil edilen il geliri ise 2 milyar 94 bin TL oldu. İlde 4 ayda 7 milyar 538 milyon tutarında kamu harcaması yapıldı.  İlin gelirin gideri karşılama oranı yüzde 27,79, tahakkuk eden il geliri toplamında tahsil edilen il geliri oranı ise yüzde 38,51 oldu.


KİŞİ BAŞINA DÜŞEN İL GELİRİ


Erzurum’da 2023’ün 4 ayında kişi başına düşen il geliri 7 bin 255 TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 10 bin 54 TL olarak kaydedildi. Erzurum Nisan 2022 diliminde kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını geçti.


DOSİAD EKİM 2022 AYI ANALİZİ


DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Yılın ilk 4 ayında toplam gelir Erzurum’da 5,4 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 6,5 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 11,8 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 32,4 milyar TL oldu. Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında gelir payı yüzde 16,73 olarak hesaplandı.


BÖLGESEL KAMU HARCAMALARI


DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Ocak – Nisan döneminde toplam kamu harcaması Erzurum’da 7,5 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 11,0 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 20,3 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 56,5 milyar TL oldu. Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında kamu harcama payı yüzde 13,33 olarak hesaplandı.


NİSAN 2022 BÖLGE İLLERİ BÜTÇE DENGE VERİLERİ


DOSİAD analizlerine göre, Nisan 2023 ölçeğinde gelirin gideri karşılama oranı Malatya’da yüzde 23,93, Erzurum’da yüzde 27,79, Elazığ’da yüzde 18,34, Van’da yüzde 18,60, Erzincan’da yüzde 15,93, Kars’ta yüzde 12,85, Iğdır’da yüzde 12,88, Muş’ta yüzde 10,20, Ardahan’da yüzde 12,47, Bitlis’te yüzde 10,44, Ağrı’da yüzde 25,55, Bingöl’de yüzde 9,45, Tunceli’de yüzde 5,23, Hakkari’de yüzde 4,33 oldu.


ERZURUM TÜRKİYE İLLERİ SIRALAMASINDA 43.ÜNCÜ SIRADA


Ülke illeri  gelirin gideri karşılama oranının en yüksek olduğu iller, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Mersin, Yalova, Bursa, Zonguldak, Ankara, Hatay, Antalya, Muğla, Aksaray, Çanakkale, Manisa, Denizli, Adana, Sakarya, Balıkesir, Düzce, Edirne, Samsun, Rize, Konya, Eskişehir, Aydın, Trabzon, Kütahya, Kırklareli, Gaziantep, Çorum, Kayseri, Bilecik, Bartın, Niğde, Artvin, Ordu, Uşak, Afyon Karahisar, Nevşehir, Sivas, Kastamonu, Erzurum, Kırşehir olarak açıklandı.


MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ


Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerine göre, 2023 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 400,4 milyar TL, bütçe gelirleri 268 milyar TL ve bütçe açığı 132,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 365,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 98 milyar TL olarak gerçekleşti.


Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Nisan ayında 50 milyar 167 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Nisan ayında 132 milyar 471 milyon TL açık verdi. 2022 yılı Nisan ayında 31 milyar 33 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2023 yılı Nisan ayında 97 milyar 974 milyon TL faiz dışı açık verildi.


Merkezi yönetim bütçe giderleri Nisan ayı itibarıyla 400 milyar 444 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 34 milyar 497 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 365 milyar 947 milyon TL olarak gerçekleşti.


2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon TL ödenekten Nisan ayında 400 milyar 444 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 214 milyar 281 milyon TL harcama yapıldı. Nisan ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,9 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,6 iken 2023 yılında yüzde 9 oldu.


Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,5 oranında artarak 365 milyar 947 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,8 iken 2023 yılında yüzde 9,4 oldu.


Merkezi yönetim bütçe gelirleri Nisan ayı itibarıyla 267 milyar 973 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 232 milyar 704 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 26 milyar 247 milyon TL oldu.


2022 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri 164 milyar 114 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 63,3 oranında artarak 267 milyar 973 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Nisan ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 6,4 iken 2023 yılında yüzde 7 oldu. 2023 yılı Nisan ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70,8 oranında artarak 232 milyar 704 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 6,2 iken 2023 yılında yüzde 7,3 oldu.


Ocak-Nisan döneminde bütçe açığı 382,5 milyar lira oldu


2023 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 445,2 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 62,7 milyar TL ve bütçe açığı 382,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 310 milyar TL ve faiz dışı açık ise 247,3 milyar TL olarak gerçekleşti.


Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 19 milyar 358 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 382 milyar 496 milyon TL açık verdi. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 84 milyar 615 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 247 milyar 342 milyon TL faiz dışı açık verildi.


Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 1 trilyon 445 milyar 197 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 135 milyar 154 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 310 milyar 42 milyon TL olarak gerçekleşti.


2023 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,9 oranında artarak 1 trilyon 445 milyar 197 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,1 oranında artarak 1 trilyon 310 milyar 42 milyon TL olarak gerçekleşti.


Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 1 trilyon 62 milyar 701 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 863 milyar 739 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 160 milyar 368 milyon TL oldu.


2022 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri 766 milyar 638 milyon TL iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 38,6 oranında artarak 1 trilyon 62 milyar 701 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 oranında artarak 863 milyar 739 milyon TL oldu.


Kaynak: ErzurumGazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu