BİLİMİN KALBİ ARAZİ YÖNETİMİ VE ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ÇALIŞTAYI’NDA ATTI

ERZURUM (Habermetre) – Erzurum‘da düzenlenen “Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı”na ülkedeki bilim insanları yoğun ilgi gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi‘nin işbirliğinde düzenlenen çalıştayda arazi varlıklarının korunması ele alındı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Okan Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, “Kamu ve yerel yöneticiler çeşitli kamu hizmetlerini karşılamak için daha fazla toprak ve arazi edinmek isterler. Nitelikli hizmet sunabilmek ve kararlar vermek için arazi ile ilgili çokça veriye ihtiyaç duyarlar. Ekonomik, toplumsal, siyasal ve hukuki yönleri ile arazi varlığı üzerindeki arazi koşullarında sürdürülebilir kalkınma amaçlı planlama ve uygulama tekniği bu konuda en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni arazi kullanım anlayışına dünden daha çok ihtiyacımız var. Yeni bir 5393 sayılı arazi yönetiminin oluşturulması süreci karşılaşılacak sorunları da tamamiyle azaltacaktır. Bu bağlamda Erzurum Arazi Yönetim Projesi yalnızca Türkiye içinde değil küresel ölçekte dünya ölçeğinde büyük bir fırsat ve farkındalık yaratmaktadır. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BAŞKAN SEKMEN : “YEREL YÖNETİMDE BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM ŞART”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuşmasında yenilikçi belediyecilik kavramına vurgu yaptı. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediyecilik kavramı günümüzde sadece yerel hizmetlerle tanımlanan bir konunun ötesinde her alanda bütüncül bir idare yönetimini de esas almaktır. Bir şehrin temel problemlerine yalnızca bir pencereden bakmak aslında yaparken yıkmayı ve beraberinde yeni kentsel sorunların da doğmasına neden olmaktır. Oysa ki yenilikçi belediye hizmetleri bir yeri yaparken diğer yerin çökmesi değil, bütüncül bir anlamda daha geniş bir perspektiften bakmayı gerektirir.

İşte bu noktadan baktığımızda arazi varlığının korunmasının ne kadar önemli olduğu olgusu yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkar. Günümüzde şehirleşme alanında merkez de yapılan çalışmanın kırsalda da başarıya ulaşması arazi varlıklarının rasyonel bir şekilde etkin kullanımıyla doğru orantılıdır. Kent merkezinde olduğu gibi kırsalda da kalkınmanın başarılı hale gelmesi, bölgesel eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve kentsel standartların yükseltilmesi için, bütünlükçü bir yönetim anlayışı ile başlattığımız projelerimizle stratejik amaç ve hedeflerimizi bir bir hayata geçirdik. “

ARAZİ VARLIKLARININ KORUNMASI

Başkan Sekmen, “Arazi varlıklarımızı koruma noktasında 6360 sayılı yasa ile il hududu idari hudut olarak belirlenmiş ve belediyemizin yönetsel sorumluluğuna emanet edilmiş olan Erzurum ilimizin tamamının sahip olduğu değerleri ve potansiyelleri ortaya koyan bir ‘Arazi Envanter’ çalışması gerçekleştirdik” diye konuştu. “Elde ettiğimiz veriler ışığında arazi kullanım planımızda sadece stratejik amaç ve sektörel hedeflerle yetinmeyip bizleri bu amaçlara ulaştıracak projelerimizi de gerçekleştirmek için yoğun çaba içerisindeyiz” diyen Sekmen, şunları kaydetti: “Hedeflediğimiz kalkınma politikalarımıza ulaşmamızı sağlayacak eylem planlarımız ile gerek kırsal alanlarımızın, gerekse de kentsel alanlarımızın, tespitini yaparak ortaya çıkardığımız potansiyellerle şehrimizin bölgenin en önemli merkezi ve daha rekabetçi bir kenti olmasını amaçlamaktayız. Kırsalda ve kentte yaşayan hemşehrilerimizin ekonomik olarak güçlenmesini, kırsaldan kente göç eğiliminin tersine çevirmeyi, kırsal alanların ve kent merkezlerinin cazibesini arttırmayı amaçlıyoruz. Bu noktadan baktığımızda elde ettiğimiz en önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemizin hayata geçirdiği mega projelerle nitelikli göç veren Erzurum şimdi nitelikli göç alan bir kent konumuna ulaştı. İnsanlarımız metropol kentlerden şimdi doğdukları köye geri dönüyor. İşte bu nedenle şehrimizin arazi varlıklarını ortak akılla, her karış toprağımızın kıymetini bilerek yönetiyoruz. Kentin doğru gelişiminde belirlediğimiz sektörel eğilimler doğrultusunda, yatırımcı-girişimciye yönelik hızlı aksiyonlar alabilecek arazi kullanım kararları için gerekli olan altyapı hamlelerini bu önemli çalıştayımızda elde edeceğimiz bilimsel veriler ışığında tamamlamış olacağız. Bu nedenle 6360 sayılı yasa ile yerel yönetimlere devredilen kırsal ve kentsel alanların tamamının yönetimi, ülkemizde arazinin merkezi yönetimle birlikte idaresini sağlayacak dinamik modeller üretmeye bizleri zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, Erzurum Arazi Yönetimi Projesi’nin sonuçlarının merkezi yönetimimiz tarafından değerlendirilerek yaygınlaştırılmasında ülkemiz için örnek bir proje olarak ele alınmasının gerekli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Bu projeye öncülük etmekten dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Üzerinde yaşadığımız araziyi, bütüncül arazi yönetim anlayışı ile araziye karışan tüm kurum ve paydaşlar ile birlikte yönetmek mecburiyetindeyiz. Ortaya konulacak politikaların merkezi yönetimimiz ile uyum içerisinde olması kadar, yerelde üretilen politikaların da merkezi politikaları belirlemede etkin olması gerekmektedir.

Araziye karışan kurumların çokluğu bu kurumlar arası çoklu yapının yönetişimi ortak politika ve hedeflerde buluşmayı gerekli kılmaktadır. Bu anlamda ülkemizde yürürlükte olan 5216/6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 5393 Belediye Kanunu ve 3194 İmar Kanunu bahse konu bütüncül arazi kullanımı ve yönetimi anlayışı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi son derece önem arz etmektedir. “

DEMİRTAŞ: “BAŞKANIMIZ MEHMET SEKMEN’İN DAİMA YANINDAYIZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş da, konuşmasında çalıştayın hayırlı sonuçlara vesile olacağını bildirdi. Bakan Yardımcısı Demirtaş, şöyle dedi: “İbn-i Haldun ‘Coğrafya kaderdir’ diye ön görüsü var. Erzurumlu kardeşlerimizin kaderi yine bu coğrafya üzerinde şekillenmiştir. Sayın Başkanımız, İstanbul’daki bizim çalışma ekip arkadaşlarımızdandır. Mehmet Başkanımızın Erzurum’a Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunda Erzurum için çok büyük bir şans olduğuna bizde inanıyorduk ve görüyoruz ki Erzurum halkı Sayın Başkanımıza sahip çıkmış ve Erzurum şimdi bambaşka bir çehreye dönüşmüş durumda… Erzurum Büyükşehir Belediyemizin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Medeniyet tarihimizin, kimliğimizin tüm değerlerini sokak sokak mahalle mahalle nakşetmiş Erzurum halen daha zamana meydan okurcasına bu kadim şehircilik kültürümüzün izlerini taşıyor her şeye rağmen… Nitekim Erzurumlu kardeşlerimiz yiğit dadaşlar bilimden sanayiye, tarımdan hayvancılığa, sağlık turizminden kış sporlarına, ulaştırmadan şehirciliğe varıncaya kadar alın terleriyle büyük bir kalkınma hikayesi yazıyor. Biz de onların bu hikayesi ile gurur duyuyoruz ve onlara destek olmak için Bakanlık olarak da Hükümet olarak da her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak Erzurum’a Çevre ve Şehircilik alanında 6, 5 milyar liralık yatırım yaptık ve bugüne kadar ve halen de 1 milyar 250 milyon liralık yatırımımız sürüyor. Erzurum’da gelecek nesillere miras bırakacağımız yeni millet bahçeleri inşa ediyor ve yeşil alan miktarını her defasında arttırıyoruz. Toplam olarak 336 bin metrekare 10 adet büyük bir millet bahçesi projemiz var. Bunları da her birini bir bir hayata geçireceğiz inşallah ayrıca TOKİ ile yaklaşık 10 bin konut ve yüzlerce sosyal donatı alanı inşa ettik. “

ALTUNDAĞ: “ERZURUM’DA KENTSEL VE KIRSAL KALKINMANIN

DAHA GÜÇLÜ SAĞLANMASI İÇİN YENİ BİR ANLAYIŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da konuşmasında arazi yönetiminin önemine dikkati çekti. Altundağ, “Mekansal planlamada yüz binlik ölçekli bölgesel planlarımız var. 1/25000 ölçekli konuma dayalı bir arazi kullanım kararları ile birlikte arazi yönetimi planı için çalışma başlattık. Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması çalışmasının amacı nedir? Erzurum’da kentsel ve kırsal kalkınmanın sağlanması için yeni bir anlayış çerçevesinde akılcı bir kullanıma dayalı arazi politikalarının hazırlanması gerekiyor.

Evet yeni planlama anlayışında kentsel alanlarda özellikle kırsal alanlarda olmak üzere İl bütününde arazilerin bütüncül yönetilmesi esas alınarak kırsal alanların mülkiyetlerine 1/25000 ölçekli standart topografik haritalar üzerine kurulduğu güncel ve doğru arazi bilgisi gerekmektedir. 20 ilçe ve 1187 mahalleden oluşan Erzurum’da ilçeler arası mesafeler ülkemizde çoğu ilimizin çevre iller arasındaki mesafeyle daha uzaktır. Arazi yönetim ve kullanım amaçlı envanterin elde edilmesi şarttır. Evet bu proje kentsel ve kırsal alanların, doğal varlıkların, tarım, orman, maden ve turizm gibi birçok sektörlere ilişkin verilerin detaylı olarak incelenmesi ve kayıt altına alınmasını sağlayacaktır. Evet bizler bu proje kapsamında tarihi değerlerimizi ve kültür varlıklarımızı koruma altına alarak, doğal değerlerimizi de öne çıkararak yeni bir strateji geliştirdik. İnşallah projemiz tamamlandığında Türkiye’de arazi varlıklarının korunması noktasında şehrimiz diğer kentlere bir rol modeli olacak. ” Genel Sekreter Yardımcısı Altundağ’ın konuşması sonrası çalıştaya katılan bilim insanları arazi yönetimiyle ilgili sunumlar yaptı.

Habermetre – Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu