Aydemir: ‘Ayasofya olmazsa olmazımızdır’

Ayasofya bizim rüyalarımız, hülyalarımız, bizim hakikatimiz, onun hayata geçmesi olmazsa olmazımızdır. Ve bizim hep terennüm ettiğimiz, hep altını çizdiğimiz Ayasofya’da bir gün sabah namazı kılmadan ölürsem ona yanarım, terennümüyle hayatımız geçmiştir. Hayata geçireceğiz. ‘ dedi

Aydemir Genel Kurul’a Seslendi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulunda; kendisinin birinci imza sahibi bulunduğu, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile 63 Milletvekilinin verdiği; ‘Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmelerinde bir sunum gerçekleştirdi.

Aydemir’den ‘Torba Yasa’ Söylemine Tepki

TBMM Genel Kurulu’na hitabında, birden fazla kanun üzerinde yapılan değişikliklerin ‘Torba Yasa’ olarak adlandırılmasına tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘Medeniyetimizin çok özel öğretileri var bize. Bunlar, ara ara aforizmalar şeklinde geçmiştir, zihin haritamızı şekillendirmiştir. Bunlardan bir tanesi çok mühimdir, şu zeminin tarifi açısından da hakikaten çok değerlidir. Deniyor ki: “Tamamı yapılmayan ya da yapılamayan şey bu sebeple terk edilmez, elden gelen mutlaka yapılır.” Bu bir tektir, bu bir uyarıdır. İşte bu uyarıyı biz kanuni düzenlemelere teşmil ediyoruz.’ diye konuştu.

‘Milletten alınan yetki’

Milletvekili Aydemir, ‘Torba kavramıyla yer yer muaheze ettiğimiz; düşük göstermeye çalıştığımız çalışmalara lütfen bu zaviyeden de bakalım. Çünkü torba evvel emirde bir rastgelelik çağrışımı yapıyor. Torba, gölgeleyen bir kavram, öyle bir anlayışı açığa çıkarıyor oysa çok ciddi, çok değerli çabalar, gayretler konuyor. Kim koyuyor bunu? Bütün milletvekili arkadaşlarımız koyuyor. Öyleyse kendimizi inkâr edici bir pozisyona zinhar düşmemek lazım. Biz milletten aldığımız yetkiyle özel çalışmalar yapıyoruz, “torba” diye tarif edilenleri biz şu şekilde izah etmeye çalışıyoruz: Yasaları zaman zaman hem vakte, zamana adapte etmek hem senkronize etmek gibi bir gayret koyuyoruz. Bir başkası, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Ve dahi zamanla hasıl olan eksiklikleri, noksanlıkları gideriyoruz, daha mühimi küresel boyuttaki çağın yaklaşımlarına uymaya gayret ediyoruz. Öyleyse biz saygıda kusur etmeyi zül kabul ettiğimiz yasaları torbaya sokmuyor, milletin huzuruna sunuyoruz. Amacımız bütünüyle budur. ‘ dedi.

27 Maddelik Değişiklik

Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Yaptığımız çalışmalar, arkadaşlar, 27 maddeden müteşekkil, tamamı milletimizin ihtiyaçlarına mebni, ihtiyaçlarını giderici çalışmalar. Buradaki bütün arkadaşlarımız hem Plan ve Bütçe Komisyonunda katkı sunarak buna muttali oldular hem de şu süreçten sonra hep beraber madde madde görüyoruz bunları: Karşılıksız çekten finans sektörünün ihtiyaçlarına, depremzedelerden efendim, yurt dışındaki Türklerin maaşlarındaki sıkıntılı hâli izale etmeye varıncaya kadar. Öyleyse bu zaviyeden bakalım ve ara ara da maddelerin içerisinde kanunen bir uyumu gerektiren ve mutlaka yapılması gereken maddeler var. Mesela 1’inci madde bunu havidir, bunu içermektedir. Vakıflar Bankası, Vakıf Gayrimenkul Ortaklığı Hazineye Vakıflar Bankası devredildikten sonra mecburen böyle bir düzenlemenin yapılması lazım yani Ziraat Bankasının, Halkbank’ın, Emlak Bankasının tabi olduğu hâl mutlaka Vakıflara da uygulanmalıydı, bundan dolayıdır yapılan. Bir başkası, depremle ilgili olan… Deprem hayatımızın bir parçası ama bir vakıa daha var ki arkadaşlar, insanlarımız deprem sigortasına çok da duyarlı değildir. Orta yerde de yaşanmış bir hadise var, izale edilmesi gereken bir noksan var, bunu ne yaparız? Bunu ancak burada kanuni düzenlemelerle giderebiliriz. İşte, depremzedelere yardım maksatlı yaptığımız kanun maddesi bunu içermektedir. ‘ diye konuştu.

Aydemir’den 4’üncü Madde Vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘Ben özellikle 4’üncü maddeye vurgu yapmak istiyorum. Sayın Hamzaçebi Plan ve Bütçe Komisyonunda tafsilata girerek aydınlanmamızı da sağlayarak bir takım izahlar getirdi. Bu madde devleti ifade eden, devletin gücünü, muhkemliğini açığa çıkaracak bir maddedir, yapılan çalışma budur. Bankaların sermaye yapısını güçlü kılmak için yapılmıştır ve süreç içerisinde ihtiyaç hasıl olan, vatandaşın taleplerini karşılama maksatlıdır bu ayrıntılı teknik izahları vardır. ‘ dedi.

Ayasofya Hassasiyeti

Sunumunda Ayasofya Camisi Hakkındaki hassasiyet ve dikkatlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Bir şeye vurgu yapmak istiyorum. Elbette ki bu çalışmaya dönük bütün tenkitlere eyvallah. Bütün aydınlatmalara çok teşekkür ediyorum, müteşekkiriz. Ancak çalışmaların dışında kürsüye gelip konuşanlarda oldu, dahasını söyleyeyim, Ayasofya’ya dönük vurguları olanlar oldu, bunlardan kulak tırmalayan, can sıkanları burada gördük şahit olduk. Ben ak kadro adına ve burada Cumhur İttifakını ifade eden kardeşlerim adına çok net bir şey söylüyorum: Ayasofya bu milletin yüreğini ifade ediyor. Ayasofya bizim rüyalarımız, hülyalarımız, bizim hakikatimiz onun hayata geçmesi olmazsa olmazımızdır. Ve bizim hep terennüm ettiğimiz, hep altını çizdiğimiz Ayasofya’da bir gün sabah namazı kılmadan ölürsem ona yanarım, terennümüyle hayatımız geçmiştir. Hayata geçireceğiz. ‘ vurgusunda bulundu.

Milletvekili Aksu ve Kalaycı’ya Teşekkür

Yasa teklifi değerlendirmesinin son bölümünde, teklif üzerinde yapılan açıklama ve yorumlara ilişkin kayıt düşen Milletvekili Aydemir, ‘Hak teslimi kadar mübarek kavram yok. Hakkı teslim edelim ki burada hakikaten yapılan düzenlemeye dönük tenvir edici, aydınlatıcı ifadeler, tarifler, tanımlar geliştirildi. Bu bağlamda Cumhur İttifakı’mızı ifade eden esaslı 2 vatansever, kanuni düzenlemelerin künhüne varmış bir şekilde tarif geliştirdiler, anlattılar. Mustafa Kalaycı Bey’e, İsmail Aksu Bey’e çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yaptığımız çalışmaların tamamını ayrıntısıyla burada kayda geçtiler.’ dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu