Atatürk Üniversitesinde mevcut sistemler disipline edildi

Dr. Ömer Çomaklı’nın göreve geldiği günden itibaren başlatmış olduğu Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çıktılarını 5 başlık altında toplayan Atatürk Üniversitesi, 4 yıl boyunca yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Kuruluşunun 63. yıl dönümünü kutlayan Atatürk Üniversitesi; şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde Yeni Nesil Üniversite Yapısal Dönüşüm Uygulamaları (2016-2020) Raporunu geçtiğimiz günlerde yayınladı.

4 yılda 77 Senato 143 Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversite yönetim ve idare sisteminin düzenlenmesinin ardından gerçekleştirdiği faaliyetlerin ele alındığı ve 5 başlık halinde yayınlanan raporun ilk maddesini oluşturan “Mevcut Sistemin Disipline Edilmesi ve Yapısal Düzenlemeler” başlığı, Rektör Çomaklı yönetiminde üniversite yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen kurul ve toplantıları kapsıyor. Bu doğrultuda mevcut sistemin disipline edilmesi çalışmalarında son dört yılda 77 senato toplantısında 554 senato kararının alındığı Atatürk Üniversitesinde, ayrıca yine aynı dönemde 143 Yönetim Kurulu toplantısında 1946 yönetim kurulu kararı alındı. Yeni YÖK sistemine uyum çalışmalarını içeren bu kararların önemli bir kısmı “Kurumsal Yapı Güçlendirme Çalışmaları, Planlamalar ve Faaliyetler” başlıkları altında toplandı.

Dünya Üniversitesi Olma Yolunda Önemli Adımlar Atıldı

60 yılı aşan bir süreçte kurumsallaşmasını önemli bir düzeye taşımış, bölgenin en büyük, Türkiye’nin ise önde gelen üniversitelerinden birisi olmayı başaran Atatürk Üniversitesi, “Hayatın hizmetinde, hep ileriye…” sloganı ile stratejik önceliklerini, yönetişimde dijitalleşmeyi, kurumsal iletişim ve insan kaynağı niteliğini, kalite güvencesini, üniversite kimliğini, uluslararasılaşmayı ve yönetsel etkinliği önemli derecede tamamlayarak dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

2019-2023 Strateji Planını hayata geçiren Atatürk Üniversitesi, diğer taraftan kurumsallaşma, eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetleriyle bölge üniversitelerine örnek olmanın yanında sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlara uyum çalışmalarını da eş zamanlı olarak yürütüyor.

Kurumsallaşma faaliyetlerine yönelik olarak yeni kurulan birimler olan Kurumsal İletişim Direktörlüğü, Kriz Yönetim Merkezi, Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi, Veri Yönetim Ofisi, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnsan Kaynakları Ofisi, Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü, Kampüs Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü, Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörlüğü ile Kıbrıs Kampüs Koordinatörlüğü sayesinde çağdaş dünyaya ayak uydurma konusunda zorluk çekmeyen Atatürk Üniversitesi, verdiği tüm hizmetleri profesyonel şekilde yönetme yoluna gitti.

Yeni Kurulan Birimlerle Eğitimde Marka Haline Geldi

Eğitim misyonu alanına yönelik kapsamlı sistem tasarımlarının yapıldığı Atatürk Üniversitesinde, Eğitim Yönetim Sistemi de yeniden yapılandırıldı. Bu dönemde Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) dış değerlendirme sürecinden geçen üniversite, öğrenciler için oryantasyon programları düzenleyerek, öğretim üyelerinin yurt dışında yabancı dil eğitimi almasına da imkan tanıdı.

2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversiteler arasında yer alan Atatürk Üniversitesi, yapılan tercihler sonrasında örgün öğretimde ön lisans ve lisans alanlarında belirlenen toplam 11.816 kontenjanın 11.343 ünün tercih edilmesiyle %96’lık doluluk oranına ulaştı. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi en fazla sayıda öğrenci alan ilk üç üniversite arasına girdi.

Lisansüstü eğitim politikasını güncellemeyi ihmal etmeyen Atatürk Üniversitesi, eğitim kalitesini güçlendirmeye yönelik; Kalite Koordinatörlüğü, Önlisans/Lisans Eğitim Koordinatörlüğü, Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğü, Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi yeni kurulan birimlerle eğitimde marka olma misyonunu da pekiştirme yolunda gereken adımları attı.

Diğer taraftan Yeni YÖK’ün Üretim Reform Paketine uygun olarak, Araştırma Yönetim Sistemini yeniden tasarlayan Atatürk Üniversitesi, araştırma altyapısı yeterliliğini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirerek, Açık Erişim ve Açık Bilime de katkı sundu.

Bütünleşik Araştırma Modeli Geliştirildi

Uygulamaya koyduğu yöntemlerle Araştırma Yönetim Sistemini yeniden tasarlayan Atatürk Üniversitesi, yürütmekte olduğu “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” kapsamında Bütünleşik Araştırma Modeli sistem tasarımı gerçekleştirdi.

Bütünleşik Araştırma Modelini; Bütünleşik Araştırma Yönetimi, Gerçek Hayatla Bütünleşiklik, Disiplinlerarası Bütünleşiklik, Eğitimle Bütünleşiklik, İnovasyon ve Girişimcilikle Bütünleşiklik, Kaynakların Bütünleşikliği, Ulusal ve Uluslararası Bütünleşiklik ve Bilimsel Yayımın Bütünleşikliği şeklinde tanımlanmış sekiz bileşenden oluşturan Atatürk Üniversitesi, birçok araştırma modeli politikasını güncelleyerek strateji planının izlenebilir olmasını sağladı.

İstihdama Katkı Sağlıyor

Araştırma altyapısı yeterliliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında araştırma altyapısının etkin kullanımı için tanımlanan politikaları, araştırma altyapısı geliştirme ve iyileştirme politikalarını ve üniversitenin araştırma bütçesini etkin kullanım ve artırmaya yönelik politikaları revize eden Atatürk Üniversitesi, son iki yıl içerisinde 18 yeni Uygulama ve Araştırma (UYGAR) Merkezi kurarak bu kapsamdaki merkezlerin sayısını 40’a çıkardı.

Gıda ve Hayvancılık UYGAR Merkezi ile Bitkisel Üretim UYGAR Merkezini 2017 yılında 14 milyon TL yatırımla yeniden yapılandırılarak modern tesislerle donatan üniversite, süt işleme tesisi ve pilot ekmek fabrikasını modernize ederek istihdama da katkı sağladı.

Önemli bir araştırma merkezi olan Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde 200 milyon TL yatırımla “Doğu Anadolu Gözlem Evi” (DAG) projesini yürüten Atatürk Üniversitesi, projeyi 2021 yılında tamamlandığında DAG, söz konusu alanlarda çalışan ulusal ve uluslararası araştırmacıların bilim merkezi haline gelmiş olacak.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde 26. Sıraya Yükseldi

TÜBİTAK tarafından üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde, 2016 yılında 48. 2017 yılında ilk 50 de yer alamayan Atatürk Üniversitesi, 2018 yılı sonuçlarına göre genel sıralamada 34, devlet üniversiteleri sıralamasında ise 26. sıraya yükseldi.

Patent Başvurusunda Büyük Başarı

Kuruluşundan 2017 yılına kadar 17 patent müracaatının yapıldığı Atatürk Üniversitesinde, 2018 yılında 25, 2019 yılında 41, 2020 yılında ise Haziran ayına kadar geçen sürede 25 patent ve bir tasarım tescili olmak üzere ilgili kuruluşlara toplam 92 adet fikri mülkiyet haklarına yönelik başvuru gerçekleştirildi. Mevcut durumda 2020 yılında 60 ulusal, 25 uluslararası paten başvurusu yapılması hedefleniyor.

Araştırma faaliyetlerini desteklemeye yönelik 18 yeni birim oluşturan üniversite, var olan 24 birimini de yeniden yapılandırarak AR-GE ve toplumsal katkıya önemli derecede destek verdi. Toplumsal etki misyon alanına yönelik kapsamlı sistem tasarımları gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile sürdürülebilir işbirliğini sağlamak ve istişarelerde bulunmak üzere oluşturduğu Danışma Kurulu sayesinde üniversite-toplum işbirliği çalışmalarına da ivme kazandırdı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu