AKM Başkanlığından 5 yeni eser

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Başkanlığı 5 yeni eser yayınladı.

AKM Başkanlığı yeni yayımlanan 5 yeni esere ilişkin bilgi verdi.

Eserde, Anadolu Türk halk mimarisinin çok özel yapılarından biri olan köy odaları, Prof. Dr. Haşim Karpuz tarafından incelendi. Köy odaları, Türk kültürünün önemli bir değeri olan misafirperverliğin mimariye yansıması olduğu belirtilirken bu çalışmada, köy odalarının dinî ve toplumsal kaynakları üzerinde durulmuş; seçilen örnekler kültür, mimarlık ve sanat tarihi bakımından değerlendirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE SULTAN AHMED KÜLLİYESİ VE İNŞAASI

Dr. Aliye Öten tarafından hazırlanan Arşiv Belgelerine Göre Sultan Ahmed Külliyesi ve İnşaası adlı eser, bir abideyi ve onu yapanları yazanlarla günümüz arasında bir köprü kurma çalışması olarak öne çıkıyor. İstanbul’un merkezinde inşa edilen, şehrin ve insanlığın hafızasında 400 yıllık bir iz bırakan Sultan Ahmed Külliyesi’nin inşa sürecini günü gününe tanımlama, çalışan ve organizasyon şemasını çözümleme, yapı malzemelerini tespit etme ve bugünkü yapısıyla karşılaştırma başlıkları altındaki bilgileri içeren bu kitap, abideleriyle konuşan bir medeniyeti anlatıyor.

FIRAT HAVZASI EFSANELERİ

Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’in hazırladığı Fırat Havzası Efsaneleri, Fırat Havzası’nın sınırları içerisinde bulunan Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya illerimizdeki çeşitli efsanelerin derlemesinden oluşuyor. Sözlü halk kültürü geleneğinin bir aktarımı sayılabilecek eser, bu konuda yapılan ilmî çalışmalar ile ilgili bir kaynak niteliğinde.

İSMAİL GELENBEVÎ’NİN SATRANÇ RİSALESİ

Klasik Osmanlı matematik geleneğinin son büyük temsilcisi olarak kabul edilen İsmail Gelenbevî, Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda yetiştirdiği büyük âlimlerden biridir. Osmanlı-Türk klasik yaklaşımını benimseyen, Avrupa ilmine de açık olan ve devrindeki gelişmeleri takip eden Gelenbevî; mantık, münazara adabı, kelam, cebir, hendese vb. ilimlerle ilgili eserler yazmıştır.

Dr. Bihter Gürışık Köksal ve Dr. Sevda Kaman tarafından hazırlanan İsmail Gelenbevî’nin Satranç Risâlesi adlı eserde; satranç oyunu, satranç ile ilgili yazma eserler, İsmail Gelenbevî ve eserinin tenkitli metninde izlenilen yöntemler üzerinde duruldu. Eserin iki farklı nüshasının tenkitli metni hazırlanmış; diyagramlar, günümüz diyagram şekillerine dönüştürülerek oyun açıklamalarının altına eklendi. Bunun yanı sıra satranç sözlüğü oluşturulmuş, eserdeki diyagramların -cebirsel notasyonlarıyla- analizleri yapılmış; incelenen her iki nüshanın tıpkıbasımları da eklendi.

KÜLTÜRÜMÜZDE DİNÎ VE CENGÎ HİKÂYELER

Dr. Doğan Kaya’nın kaleme aldığı Kültürümüzde Dinî ve Cengî Hikâyeler adlı eserin, “Dinî / Cengî Hikâyeler” bölümünde toplam 152 dinî ve cengî hikâye okuyucuya tanıtılmakta ve Türk sosyal hayatı bağlamında değerlendiriliyor. Dinî ve cengî hikâyeler, tamamında İslamiyet’in yer aldığı eserler ve 13. yüzyıldan itibaren vücut bulmaya başlamış olan bu eserler, dini sevdirmek ve yaymak gayesiyle telif edilmiş olup gerçek veya hayalî konuları içeriyor.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasında yerini alan beş eser, Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosu’nda satışa sunuluyor.


Kaynak:ErzurumGazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu